książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Nowości


Albert Książę strzelecki (ok. 1300-1370/71)
Klemenski M. A.
33.60 PLN


Hulaka Książę Jerzy Marcin Lubomirski
Zerling-Konopka A.
23.50 PLN


Iran
Lemańczyk S.
37.80 PLN


Jacek Malczewski - zaklęty u źródła…
Bodziachowska K. M.
29.00 PLN


Mistrzostwa Polski. Stulecie Część 1
Gowarzewski A.
56.70 PLN


Mistrzostwa Polski. Stulecie Część 1 i 2 -pakiet
Gowarzewski A.
99.00 PLN


Mistrzostwa Polski. Stulecie Część 2
Gowarzewski A.
58.80 PLN


Modzelewski Werblan Polska Ludowa
Modzelewski K., Werblan A.
42.00 PLN


Muzułmanie w Europie
Gole N.
30.00 PLN


O Inkach uwagi prawdziwe
de la Vega I. G.
56.40 PLN


Polski jeździec Ślady na piasku
Grzędzielski W.
23.70 PLN


Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce, Szwajcarii
Wachowicz B.
42.00 PLN


Wielki Szlak Himalajski
Lipowczan J., Malinowski B.
34.70 PLN


Wojna, która nas zmieniła
Pieniążek P.
30.00 PLN


Ziemomysł Inowrocławski Książe kujawski brat Leszka Czarnego i króla Władysława Łokietka
Śliwiński B.
21.70 PLN


Zimowy monarcha
Cornwell B.
47.50 PLN


Biblioteka epoki nowożytnej 4/I 2016 Liberum veto
praca zbiorowa
33.50 PLN


Biebrza Mapa turystyczna 1:100 000
8.20 PLN


Braterstwo myśli i uczuć
Graciotti S.
25.00 PLN


Dywersja i sabotaż na Pomorzu Gdańskim 1939-1945
Cosban-Woytycha S., Sobczak R.
21.00 PLN


Ekspedycja
Uusma B.
52.50 PLN


Francuski wiek i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki
Rosales-Rodriguez A.
45.00 PLN


Gibraltar Tajemnica Sikorskiego
Baliszewski D.
27.30 PLN


Itinerarium Romanum (1750). Podróż Rzymska (1750)
Kleczewski S.
32.00 PLN


Jerzy Zubrzycki wielki Polak i Australijczyk
Williams J. H., Bond J.
28.00 PLN


Moja mała ojczyzna Juszkowo w powiecie gdańskim
Dolatowski D.
18.99 PLN


Obława na Wyklętych
Płużański T.
44.00 PLN


Państwo SS
Kogon E.
54.00 PLN


Prawdy i mity Wielkiej Wojny Ojczyźnianej 1941-1945
Sokołow B.
23.50 PLN


Rekin i baran
Biernat M. , Biernat A.
32.00 PLN


SS-Leibstandarte
Butler R.
17.00 PLN


Studia nad staropolską sztuką wojenną Tom 5
Żojdź K. (red.), Hundert Z. (red.), Sowa J.J. (red)
66.90 PLN


Wojsko na fali
Radkowski R.
20.90 PLN


Z dziejów sołectwa Sobowidz w gminie Trąbki Wielkie
Dolatowski D.
27.70 PLN


Andaluzja. Kraina królów i sułtanów. Przewodnik
Żebrowski J.
46.20 PLN


Bośnia i Hercegowina. Przewodnik
Pomykalscy B. i P.
41.00 PLN


Historia communitatem facit. Struktura narracji tworzących tożsamości grupowe w średniowieczu
Pleszczyński A., Sobiesiak J. , Szejgiec K., Tomaszek M., Tyszka P.
48.00 PLN


Inkwizycja
Baigent M., Leigh R.
42.00 PLN


Lubelszczyzna, Roztocze, Polesie - laminowana mapa turystyczna 1:175 000
22.70 PLN


Moja pasja lotnictwo tom 1
Chyliński R.
35.00 PLN


Moja pasja lotnictwo tom 1 i 2
Chyliński R.
65.00 PLN


Moja pasja lotnictwo Tom 2
Chyliński R.
35.00 PLN


Okręt podowodny ORP Jastrząb
Borowiak M.
23.90 PLN


Panther vs T-34 Ukraina 1943
Forczyk R.
47.80 PLN


Plan m. Łodzi
14.00 PLN


Plan m. Łodzi 1923
18.20 PLN


Plan wojewódzkiego miasta Łodzi 1933
16.80 PLN


Rzeki pomorskie w świetle źródeł historycznych i archeologicznych do końca XII wieku
Piętkowski P.
26.50 PLN


Singapur Noir
Lu-Lien Tan Ch. (red.)
31.50 PLN


W kręgu myśli Władysława Czaplińskiego
Wolański F. (red.), Ziątkowski L. (red.)
26.50 PLN


Zespoły zabudowy i układ przestrzenny dawnych majątków ziemskich na ziemi chełmińskiej i ich wpływ na sieć osadniczą na przykładzie gminy Papowo Biskupie
Sikorska P.
49.99 PLN


Życiorys Ślązaka Od powstań do Auschwitz
Korzuch E.
39.30 PLN


Codzienność kuracjusza w uzdrowiskach na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX i początku XX wieku
Mazur E.
49.00 PLN


Madonny Bieszczadzkie
Potocki A.
18.90 PLN


Między parafią a łagrem
Kuczyński J.
28.70 PLN


Ustrój konstytucyjny i sądowy napoleońskiego (1807-1814) i wersalskiego (1920-1939) Wolnego Miasta Gdańska w rozwoju prawno-historyczno-porównawczym
Maciejewski T.
65.00 PLN


Znaczenie kontaktów z Europą Środkową w sieci dalekosiężnych powiązań kultury mykeńskiej
Suchowska-Ducke P.
31.30 PLN


 Al Bekri o Polakach i ich sąsiadach. Lista władców Polaków według literatury niemieckiej
Łebiński W., Piekosiński F.
14.70 PLN


Archwum Ringelbluma Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy Tom 27
Bańkowska A. (red.), Ferenc-Piotrowska M. (red.)
123.00 PLN


Cywilizacja arabska w Hiszpanii
Levi-Provencal E.
19.20 PLN


Dajakowie. Wolni ludzie z Borneo
Gas P. P.
38.60 PLN


Historia Cesarstwa Rzymskiego od Augusta do Konstantyna
Christ K.
112.00 PLN


Kto w życiu myśli, nie pisze nic… Krótka historia perlustracji w Polsce
Nowak P.
31.30 PLN


Makuszyński O jednym takim któremu ukradziono słońce
Urbanek M.
34.90 PLN


Michał Szymon Karski. Pamiętniki
Karski M. S.
69.00 PLN


Modele sprawiedliwości tranzycyjnej
Krotoszyński M.
42.50 PLN


Nie tylko Litwa
Srebrakowski A. (red.), Strauchold G. (red.)
38.00 PLN


Nowy Świat w polskich opisach geograficznych z XVII i XVIII wieku
Adamiec D. (red.)
46.70 PLN


Okolice Białegostoku - mapa w skali 1:85 000
21.00 PLN


Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych
Caban W. (red.), Michalska-Bracha L. (red.)
63.00 PLN


Portret Klementyny
Jastrzębska M.
38.00 PLN


Psychologia boju na przestrzeni dziejów
Stachura M. (red.)
31.20 PLN


Serce wszystkiego, co istnieje
Clavin T., Drury B.
42.60 PLN


Spór o początki państwa polskiego
Drelicharz W. (red.), Jasiak D. (red.), Poleski J. (red.)
51.90 PLN


Szpiedzy Mossadu i tajne wojny Izraela
Raviv D. Melman Y.
34.80 PLN


Tu mówi Polska
Łazarewicz C.
31.00 PLN


W tajgach Sybiru
Berger M.
28.70 PLN


Wspólna sprawa. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej we Francji
praca zbiorowa
23.80 PLN


 Historia Kościoła polskiego od czasów pogańskich do śmierci Bolesława Śmiałego
Buliński M.
19.60 PLN


 Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litewskiego
Smolka S.
13.70 PLN


 O Słowianach i ich pobratymcach. Rozprawa o języku sanskryckim
Majewski W.
38.20 PLN


Geneza i rozwój idei kozactwa i Kozaczyzny w XVI w.
Rawita-Gawroński F.
29.40 PLN


Geneza społeczeństwa polskiego na podstawie kroniki Galla
Bobrzyński M.
18.60 PLN


Kozaczyzna ukrainna w Rzeczpospolitej Polskiej do końca XVIII wieku
Rawita-Gawroński F.
36.20 PLN


Kronika polska Marcina Kromera biskupa warmińskiego
Kromer M.
31.30 PLN


Kronika Polska od czasów najdawniejszych do śmierci Bolesława Krzywoustego
Bielski M.
31.30 PLN


Legendy o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej. Szkic z dziejów chrześcijaństwa u Słowian
Bruckner A.
14.70 PLN


Lud wesołków w dawnej Polsce
Lepszy L.
23.50 PLN


Napoleon na ziemiach polskich. Przewodnik historyczny
Hermanowicz J.
23.00 PLN


Pierwsze wieki historii polskiej
Mickiewicz A.
29.40 PLN


Bodzia. Elitarny cmentarz z początków państwa polskiego
Buko A. (red.)
110.00 PLN


Broń pancerna III Rzeszy Tom 3
Zasieczny A.
43.00 PLN


Dawne rządy i rewolucja
de Tocqueville A.
27.30 PLN


Dzieje Rzeczypospolitej Polskiej do piętnastego wieku
Moraczewski J.
48.00 PLN


Edward Gierek. Szkic do portretu PRL
Głuszko M.
38.20 PLN


Hermes Trismegistos
Zieliński T.
19.60 PLN


Historia Żydów w Polsce. Okres piastowski. Okres jagielloński
Kraushar A.
67.60 PLN


Kronika Nowopruska obejmująca lata 1293-1394
von Marburg W.
32.30 PLN


Ksiądz Piotr Skarga Żarliwy prorok
Bachowska M.
16.20 PLN


Kultura medialna średniowiecza Europa łacińska
Kotarski E.
52.50 PLN


Lachowie i Lechici
Potkański K.
17.60 PLN


Latopisiec Litwy i Kronika Ruska
Daniłowiecz I.
46.00 PLN


Społeczność żydowska Staszowa w latach 1918-1939
Skowron P.
29.00 PLN


Wiek ambasadora
Wojtkowska Z.
34.50 PLN


Zagłada Żydów Sosnowca
Szternfinkiel N.E.
46.90 PLN


Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego
Fischer A.
46.00 PLN


1989
Niedenthal C.
59.90 PLN


Dziewczyny z konspiry
Lewandowska-Kąkol A.
38.20 PLN


Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej
Wółkiewicz E. (red.), Saczyńska M. (red.), Pauk M. (red.)
36.80 PLN


Historia Izraela. Ustalenia wstępne
Jelonek T.
35.00 PLN


Karl Dedecius
Kuczyński K. A.
44.00 PLN


Marian Małowist i krąg jego uczniów
Siewierski T.
50.00 PLN


Miód
Goralczuk B.
33.30 PLN


Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem
Tatarowski K. W.
39.00 PLN


Pedagogika grecka od Protagorasa do Posejdoniosa
Wasilewski M.
44.00 PLN


Podboje Boya
Molenda J.
34.00 PLN


Polskie śląskie nazwisko
Smykowska-Karaś L.
52.00 PLN


Prus Śledztwo biograficzne
Piątkowska M.
47.70 PLN


Rola Organizacji Narodów Zjednoczonych w kształtowaniu ładu międzynarodowego
Pietraś M. (red.), Wojtaszczyk K. (red.)
46.00 PLN


Stosunki polsko-egipskie w latach 1927-1945
Kosowski A. P.
33.50 PLN


Taybeh Ostatnia chrześcijańska wioska w Palestynie
van Gaver F., Maaddi K.
23.90 PLN


Unia Europejska w procesie budowania pokoju w regionie Bałkanów Zachodnich
Drygiel-Bielińska M.
39.00 PLN


Wokół początków Kalisza. 60 lat stacji archeologicznej IAE PAN w Kaliszu
praca zbiorowa
42.00 PLN


Wstaje świt
Janiszewska A. (oprac.)
32.50 PLN


13 Dywizja Piechoty
Bieliński P.
23.90 PLN


Amunicja strzelecka
Dąbrowski J.
14.30 PLN


Bombowce nad Europą 1939-1945
Overy R.
89.00 PLN


Ciągniki PZINŻ. 312,342,343,322,152.
Romanek J.
14.30 PLN


Orły imperium Brytania
Scarrow S.
41.00 PLN


Poza Ziemię... Historia lotów międzyplanetarnych
Ziołkowski K.
48.20 PLN


Urlop w Bieszczadach
Orłowski S.
39.99 PLN


Wojtek. Żołnierz bez munduru
Piotrowska E.
23.90 PLN


Złowrogi cień Marszałka
Ziemkiewicz R. A.
42.00 PLN


Alternatywy 4. Przewodnik po serialu i rzeczywistości.
Płoński J.
47.70 PLN


Konwicki. Cudzoziemiec tranzytowy
Sadkowska-Mokkas L.
39.00 PLN


Łopoziem tobzie... Kurpiowskie wierzenia i zwyczaje ocalone od zapomnienia
Spychalska-Waszek H.
35.00 PLN


Przygody dobrego wojaka Szwejka
Hasek J.
34.00 PLN


Smiersz. Tajna broń Stalina
Birstein V.J.
28.00 PLN


Armia niemiecka w I wojnie światowej (2) 1915-1917.
Nigel T.
33.50 PLN


Czekoladowy tort z Hitlerem
Craigie E.
34.20 PLN


Cztery sztandary, jeden adres. Historie ze Spisza
Włodek L.
38.00 PLN


Historia zimnej wojny. Geneza
Leffler M.P., Westad O.A. (red.)
80.90 PLN


La Plata 1806-1807
Wojtczak J.
29.00 PLN


Maksymilian II. Zagadkowy cesarz
Bibl V.
66.00 PLN


Maria Skłodowska-Curie
Sobieszczak-Marciniak M.
23.90 PLN


Pochówek dla rezuna
Smoleński P.
31.00 PLN


Rotmistrz Witold Pilecki
Strękowska-Zaremba M.
23.90 PLN


Traktat o taktyce morskiej
Hoste P.
57.00 PLN


Zamach
Tacik J.
38.00 PLN


Ze strzelnicy na raut
Witkowski C.
29.00 PLN


Namysłów. Atlas Historyczny Miast Polski
92.00 PLN


Pamięć i polityka historyczna w stosunkach polsko-rosyjskich
Bieleń S., Skrzypek A.
39.00 PLN


Potęga państw 2017
Białoskórski R., Kobryński R., Sułek M.
39.00 PLN


Roma Sacra - Święty Rzym. Przewodnik
Kęder W.
38.20 PLNOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania