książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Przegląd Nauk Historycznych, R.IX/2010/nr 1

Nakład wyczerpany!

Przegląd Nauk Historycznych, R.IX/2010/nr 1

Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2010
ISBN: 1644-857X

Oprawa: miękka
Ilość stron: 274
Wymiary: 165 x 240

3.00 zł


Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

Jolanta Dybała, Płeć a zobowiązania. Ideał relacji małżeńskich w nauczaniu kapadockich Ojców Kościoła

Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Woda, wino i tak dalej, czyli o napojach i trunkach w Konstantynopolu

Zbigniew Anusik, Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574-1631). Szkic do portretu antyregalisty

Witold Filipczak, Sejmiki ziemi czerskiej 1780-1786

Andrzej Maciej Brzeziński, Oskar Halecki - inicjator polsko-szwajcarskiej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Mihailo Popović, Zabytki i stan ich zachowania na obszarze historycznej Macedonii - przykład Ochrydy i okolic

Ihor Lylo, Zapomniany fakt z historii greckiego rodu Korniaktów ze Lwowa

Adrian Uljasz, Wybory brzeskie w rzeszowie i powiecie rzeszowskim. Odezwa z 1930 r.


ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Maciej Kokoszko, O jedzeniu, piciu i kuchni bizantyńskiej

Mieczysław Nurek, Gorycz zwycięstwa. Los Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie po drugiej wojnie światowej 1945-1946, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009, ss.719 (Andrzej M. Brzeziński)

KRONIKA NAUKOWA

Odnowienie doktoratu profesora Jakuba Goldberga (Małgorzata Karkocha)

Życiorys naukowy profesora Jakuba Goldberga (Zbigniew Anusik)

Laudacja wygłoszona w dniu 24 maja 2010 r. z okazji odnowienia doktoratu profesora Jakuba Goldberga (Zbigniew Anusik)

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Władza i polityka w czasach nowożytnych", Łódź dnia 15-16 kwietnia 2010 (Małgorzata Karkocha)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania