książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej Tom 5

Przegląd archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej Tom 5

Praca zbiorowa Instytut Pamięci Narodowej
Rok wydania: 2012
ISBN: 7899-1254

Oprawa: miękka
Ilość stron: 320
Wymiary: 210 x 300

7.50 zł


Periodyk służy prezentowaniu zagadnień dotyczących szeroko rozumianej archiwistyki w kontekście funkcjonowania archiwum IPN i charakteru zgromadzonego w nim zasobu. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące różnych aspektów aktywności archiwum Instytutu. Ważne miejsce zajmuje też popularyzacja zgromadzonego zasobu poprzez krytyczne omówienia oraz edycje najciekawszych dokumentów archiwalnych. Formuła pisma umożliwia zamieszczanie na jego łamach prac przygotowanych przez badaczy z innych ośrodków naukowych i archiwów, korzystających z zasobu IPN lub też pragnących włączyć się w naukową debatę o szeroko rozumianym archiwum IPN.

Spis treści tomu 5:
I. ARCHIWUM
-Jerzy Bednarek, Działalność naukowo-badawcza archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000–2010
II. ZASÓB ARCHIWALNY
-Teresa Pogorzelska, Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 1946–1955. Organizacja, funkcjonowanie kancelarii i archiwizacja dokumentacji
-Aleksander Drozdowski, Typowe przykłady perlustracji korespondencji w aktach Służby Bezpieczeństwa województwa katowickiego
III. FILM W ARCHIWUM
-Marlena Jabłońska, Obraz fotograficzny a obraz filmowy – problem opisu archiwalnego
-Maciej Tański, Radosław Morawski, Opracowywanie materiałów audiowizualnych z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej
-Radosław Poboży, Tomasz Stempowski, Zbiór filmów w zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
-Jan Sałkowski, Doświadczenia w opracowywaniu materiałów filmowych na przykładzie Telewizji Polskiej
-Filip Kwiatek, Zbiór filmów w Narodowym Archiwum Cyfrowym
IV. DOKUMENTY
-Antoni Zieliński, Instrukcja (tymczasowa) o pozyskaniu, pracy i ewidencji agenturalno-informacyjnej sieci z 13 lutego 1945 r. Analiza krytyczna dokumentu
V. VARIA
-Jurij Szapował, Vadim Zołotariov, Żydzi w kierowniczych organach ukraińskiego NKWD w latach 1929–1939 w świetle archiwów ukraińskich
-Radosław Kurek, "Rozmowy" z Dobrowolskim. Na marginesie śledztw Grupy Specjalnej MBP związanych z tzw. sprawą Lechowicza i Jaroszewicza
-Adam Kochajkiewicz, Działania służb specjalnych Polski Ludowej wobec inżyniera Jacka Karpińskiego w latach 1950–1990
VI. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
-Seria wydawnicza "Polska i Ukraina w latach trzydziestych – czterdziestych XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych" - (Grzegorz Mazur)
VII. IN MEMORIAM
-Jędrzej Tucholski (1932–2012) - (Marcin Majewski)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania