książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Przegląd Nauk Historycznych, R.IX/2010/nr 2

Nakład wyczerpany!

Przegląd Nauk Historycznych, R.IX/2010/nr 2

Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2010
ISBN: 1644-857X

Oprawa: miękka
Ilość stron: 172
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

3.00 zł


Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

Sławomir Bralewski, Memorabilia w Historiach kościelnych Sokratesa i Sozomena - kilka uwag
-Jacek Wiewiorowski, Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527-565)
-Ryszard Maria Bulas, Irlandia a kultura religijna Syrii we wczesnym średniowieczu
-Zbigniew Anusik, Działalność polityczna Jerzego Michała Potockiego w latach 1776-1789. Kariera przedstawiciela opozycji w dobie współrządów królewsko-ambasadorskich
-Tomasz Matlęgiewicz, Idee słowianofilskie wśród elit Królestwa Polskiego (1815-1830)
-Krzysztof Lesiakowski, Obchody Święta Niepodległości jako forma aktywności opozycji politycznej w Łodzi w latach 1978-1988

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
-Benedetto Bravo, Artemidio di Efeso geografo e retore. Per la constituzione e l'interpretazione del testo del Papiro di Artemidoro, "Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik" 2009, Bd. 170, s. 43-63 (Jan Prostko-Prostyński)

-Amin Beneissa, Sixteen Letters to Agoranomi from Late First Century Oxyrhynchus, "Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik" 2009, Bd. 170, s. 157-185 (Jan Prostko-Prostyński)

-Gary B. Nash, Graham Russel, Gao Hodges, Przyjaciele wolności. Tadeusz Kościuszko, Thomas Jefferson, Agrippa Hull, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2009, ss. (Piotr Robak)

-Społeczeństwo i kultura w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku, pod red. Urszuli Oettinger i Jerzego Szczepańskiego, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce 2009, ss.230 (Jarosław Kita)

-Paweł Grata, Miejsca monopoli skarbowych w reformie stabilizacyjnej Władysława Grabskiego (1923-1925), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 215 (Małgorzata Łapa)

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Oskar Halecki i jego obraz Europy", Łódź 19-20 listopada 2010 r. (Rafał Korczak)

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rola wspólnot wyznaniowych w rozwoju miasta Łodzi", Łódź 8 grudnia 2010 r. (Małgorzata Łapa)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania