książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Przegląd Nauk Historycznych, R.XI/2012/nr 1

Nakład wyczerpany!

Przegląd Nauk Historycznych, R.XI/2012/nr 1

Anusik Z. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2012
ISBN: 1644-857X

Oprawa: miękka
Ilość stron: 235
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

3.00 zł


Spis treści

ARTYKUŁY, STUDIA I ROZPRAWY

Katarzyna Milik, Uwagi w sprawie funkcjonowania Rady Nieustającej w latach
1778–1780

Arkadiusz Rzepkowski, Struktura społeczna mieszkańców województwa łódzkiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r.

Tomasz Skrzyński, Rola Tadeusza Banachiewicza w działalności Polskiej
Akademii Umiejętności na przykładzie Komitetów Narodowych

Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, „Po owocach poznacie ich”. Niemieckie elity polityczne a powstanie RFN (1948–1949)

Mirosław Romański, Kontakty polsko-islandzkie po 1945 r.

Krzysztof Lesiakowski, Zaopatrzenie mieszkańców Łodzi w artykuły codziennego
użytku w latach 1980–1983

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

Michał Sierba, Potwierdzenie i rozszerzenie aktu nadania prawa magdeburskiego dla Orli (1643)

Adrian Uljasz, Syberia i Daleki Wschód w oczach polskiego pisarza. Wacław
Sieroszewski (1858–1945)

Andrzej Szczypka, Struktury młodzieżowych organizacji niepodległościowych
działających na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1945–1956 (wybrane aspekty)

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

Krystyna Szelągowska, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2011, ss. 399 (Zbigniew Anusik)

Tadeusz Srogosz, Żołnierz swawolny. Z dziejów obyczajów armii koronnej w XVII wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2010, ss. 264 (Andrzej Stroynowski)

Gail Kligman, Polityka obłudy. Kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami
Ceausescu, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2010, ss. 428 + tabl. (Arkadiusz Rzepkowski)

Patrycja Domejko-Kozera, Polityka zagraniczna Hiszpanii w okresie rządów Felipe Gonzáleza (1982–1996), Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2011, ss. 311 (Andrzej M. Brzeziński)

KRONIKA NAUKOWA

Sprawozdanie ze spotkania z Panią prof. Olgą Goldberg-Mulkiewicz poświęcone pamięci zmarłego w 2011 r. prof. Jakuba Goldberga, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 29 maja 2012 r. (Małgorzata Karkocha)

Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego i profesora Stanisława M. Zajączkowskiego (Małgorzata Karkocha)

Życiorys naukowy profesora Jerzego Kmiecińskiego (Tadeusz Grabarczyk)

Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego (Tadeusz Grabarczyk)

Życiorys naukowy profesora Stanisława M. Zajączkowskiego (Jan Szymczak)

Tekst laudacji wygłoszonej w dniu 4 czerwca 2012 r. z okazji odnowienia doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Stanisława M. Zajączkowskiego (Jan Szymczak)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania