książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom III

Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom III

Grygiel R. Fundacja Badań Archeologicznych K.Jażdżewskiego
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-932039-6-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 1048
Wymiary: 215 x 300

111.00 zł


Spis tytułów:
-Podstawy źródłowe. Charakterystyka obiektów i materiałów ze stanowisk badanych wykopaliskowo w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych z rejonu Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Badania materiałów roślinnych związanych z kulturą pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Gospodarka zwierzętami u ludności kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Analiza antropologiczna szkieletów ludzkich kultury pucharów lejkowatych na Kujawach
-Dynamika wewnętrznego rozwoju kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Związki kulturowe i chronologiczne kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek z pozostałymi obszarami Europy Środkowej


Klienci, którzy oglądali tą książkę oglądali także:
Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom II, części 1-3
Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej
Nuragiczna Sardynia
Ze źródeł do archeologii Mazowsza część 2
Studium obrządku pogrzebowego kultury lubelsko-wołyńskiej
Naczynia ceramiczne jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej na początku wczesnego średniowiecza (VII-IX wiek). Tom 2
Zhańbiona wieś Okół: opowieści o buncie
Via Archaeologica Lodziensis 4. Ratownicze badania archeologiczne na stanowisku 5 w Pęcławicach, pow. Łęczyca, woj. łódzkie (trasa autostrady A-1)
Wielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza
Nie boję się bezsennych nocy... Z księgi trzeciej

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania