książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom III

Neolit i początki epoki brązu w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek, tom III

Grygiel R. Fundacja Badań Archeologicznych K.Jażdżewskiego
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-932039-6-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 1048
Wymiary: 215 x 300

111.00 zł


Spis tytułów:
-Podstawy źródłowe. Charakterystyka obiektów i materiałów ze stanowisk badanych wykopaliskowo w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Materiały krzemienne kultury pucharów lejkowatych z rejonu Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Badania materiałów roślinnych związanych z kulturą pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Gospodarka zwierzętami u ludności kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Analiza antropologiczna szkieletów ludzkich kultury pucharów lejkowatych na Kujawach
-Dynamika wewnętrznego rozwoju kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek
-Związki kulturowe i chronologiczne kultury pucharów lejkowatych w rejonie Brześcia Kujawskiego i Osłonek z pozostałymi obszarami Europy ŚrodkowejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania