książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej

Dziedzictwo archeologiczne północnej części ziemi dobrzyńskiej

Lewandowska J. (red.) Adam Marszałek
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8019-567-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 240
Wymiary: 160 x 220

37.80 zł


Publikacja ta jest zbiorem artykułów prezentujących dziedzictwo archeologiczne i historyczne północnej części ziemi dobrzyńskiej (szczególnie obszaru gminy Rypin i miasta Rypin). Znalazły się w niej najnowsze ustalenia badaczy, między innymi dotyczące miasta Rypina, zamków w Radzikach Dużych i Sadłowie, ważnych średniowiecznych stanowisk archeologicznych w Borzyminie, Starorypinie, czy też odnoszące się do starożytnych cmentarzy badanych wykopaliskowo w Mariankach i Sadłowie. Poruszony został również problem ochrony i promocji dziedzictwa archeologicznego tej części Polski. Lektura niniejszej publikacji nie tylko systematyzuje dotychczasowy stan badań, ale odkrywa także przed nami tajemnice przeszłości ziemi dobrzyńskiej, pokazując jej wyjątkowość na przestrzeni dziejów.

dr Jadwiga LewandowskaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania