książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
Zhańbiona wieś Okół: opowieści o buncie

Zhańbiona wieś Okół: opowieści o buncie

Jarosz D., Miernik G. IH PAN
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-7133-666-9

Oprawa: miękka
Ilość stron: 338
Wymiary: 150 x 210

28.20 zł


W latach 1949-1956 w Polsce podobnie jak w innych państwach radzieckiej strefy wpływów prowadzono działania mające doprowadzić do skolektywizowania wsi. Władze stosowały szereg metod, których celem było złamanie chłopskiego oporu, ograniczenie własności prywatnej na wsi i tworzenie spółdzielni produkcyjnych. Chłopi polscy, zwłaszcza zamieszkali w województwach na ziemiach dawnych, także w województwie kieleckim sprzeciwiali się tej polityce. W wielu wsiach miały miejsce masowe i gwałtowne protesty, w czasie których dochodziło do słownych utarczek, a bywało, że i rękoczynów. Wielu protestujących było na różne sposoby represjonowanych przez stalinowskie władze. Znakomitym przykładem takich antykolektywizacyjnych masowych protestów stały się wydarzenia we wsi Okół. Ta duża miejscowość miała swoją specyfikę. W okresie dwudziestolecia międzywojennego silnie reprezentowany był ruch komunistyczny, a bardzo wielu mieszkańców należało do Kościoła (starokatolickiego). Zajścia z lat 1950-1953 ujawniły podziały lokalnej społeczności, różne zachowania władz, represyjność stosowanych metod. Autorzy przeprowadzili kwerendy w wielu archiwach gromadząc bogaty i różnorodny materiał źródłowy. Zebrany materiał został wykorzystany i zweryfikowany w toku badań terenowych. Rozmowy z uczestnikami i świadkami tych dramatycznych wydarzeń pozwoliły uzupełnić najważniejsze ustalenia i poznać opinię o tym co działo się w Okole. Okazuje się, że wśród najstarszych mieszkańców wsi bunt z początku lat 50. XX w. na stałe pozostał w pamięci, a podziały które się wówczas ujawniły przetrwały przez wiele następnych dekad. Krąg potencjalnych odbiorców obejmuje wszystkich zainteresowanych historią społeczną Polski i Europy Środkowo-Wschodniej po 1945 r.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania