książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
I Pomorska Sesja Sprawozdawcza


Chwilowy brak pozycji!

I Pomorska Sesja Sprawozdawcza

Fudziński M. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-85824-73-2

Oprawa: miękka
Ilość stron: 196
Wymiary: 170 x 240

14.00 zł


Wstęp  ...................................................................................................................... 7
Mirosław Fudziński, Piotr Fudziński
Znalezisko naszyjnika brązowego z Sopotu ........................................................... 9
Daniel Gazda, Joanna Jezierska
Badania archeologiczne obiektu warownego na Górze Zamkowej w Starym
Dzierzgoniu w sezonach 2009-2010 ...................................................................... 1 3
Katarzyna Kaczyńska, Agnieszka Ruta, Jacek Freza, Aleksander Kwapiński
Prace archeologiczne na trasie modernizowanej linii kolejowej E 65
Gdynia – Warszawa. Odcinek: Szymankowo – Pruszcz Gdański  ......................... 31
Małgorzata Tuszyńska
Cmentarzysko w Opaleniu, gmina Gniew, stanowisko 1 – badania w 2010 roku ... 41
Lidia Cymek, Franciszek Rożnowski, Zbigniew Żurawski
Wstępne wyniki badań archeologiczno-antropologicznych przeprowadzonych
na cmentarzysku przy katedrze w Gdańsku-Oliwie ............................................... 47
Marta Zochniak
Badania archeologiczne w Lęborku w ramach programu prac konserwatorskich
Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację średniowiecznych
obwarowań miejskich – kwiecień-wrzesień 2010 roku ........................................... 59
Renata Wiloch-Kozłowska
Wstępne wyniki badań ratowniczych pod Teatrem Szekspirowskim w Gdańsku
– XII 2009 –V 2010 ................................................................................................ 81
Renata Wiloch-Kozłowska
Sprawozdanie z badań ratowniczych w Gdańsku przy ul. Grodzkiej 9 – IX 2010 .... 89
Ewa Fudzińska, Grzegorz Żabiński
Badania wykopaliskowe w północno-wschodniej części Przedzamcza
malborskiego zespołu zamkowego (Malbork, stan. 1) w latach 2008-2010 .......... 93
Dawid Grupa, Małgorzata Grupa, Tomasz Kozłowski, Magdalena Krajewska,
Magdalena Majorek, Marcin Nowak, Adrianna Wojciechowska
Badania w kościele pw. św. Mikołaja w Gniewie w latach 2009-2010 .............. 103
Zbigniew Misiuk
Wstępne wyniki badań archeologicznych pomiędzy ulicami Tartaczną
i Panieńską w Gdańsku, prowadzonych przez Fundację Ochrony Zabytków
w latach 2008-2010 ......................................................................................... 115
Zbigniew Misiuk
Wstępne wyniki badań archeologicznych przy ulicy Czopowej i Rycerskiej
w Gdańsku (obszar grodu wczesnośredniowiecznego i zamku krzyżackiego)
prowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
jesienią 2009 roku ............................................................................................... 133
Maciej Szyszka
Pocysterski folwark w Gdańsku-Oliwie w świetle archeologicznych
badań sondażowych ............................................................................................. 151
Monika Kasprzak
Wyniki badań sondażowych prowadzonych w 2010 roku na terenie Bastionu
Św. Elżbiety w Gdańsku ..................................................................................... 163
Monika Kasprzak
Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie Bramy Wyżynnej
w Gdańsku w 2010 roku ........................................................................................ 171
Renata Wiloch-Kozłowska
Mury obronne średniowiecznego Tczewa ......................................................... 185
Tadeusz Grabarczyk
Podsumowanie sesji ............................................................................................ 191
Lista uczestników  .................................................................................................. 195Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania