książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria kolekcje , ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku

Z bliska i z oddali. Stroje ludowe na Śląsku

Bazielich B. Muzeum Śląskie
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-62593-91-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 340
Wymiary: 220 x 270

83.00 zł


prof. Barbara Bazielich

„Na temat ludowych strojów na Śląsku napisano już bardzo dużo. Są to publikacje o różnym charakterze i znaczeniu. Jedne informują o ich wyglądzie w sposób zwięzły i krótki, zgodnie z obserwacjami i informacjami pozyskanymi w terenie, drugie są próbą monograficznego opracowania w postaci popularnonaukowej i dotyczą strojów wybranego regionu […]…szeroka i zarazem złożona jest problematyka wiążąca się z tradycyjną odzieżą i strojami, nie tylko zresztą śląskimi. I co ciekawe, zainteresowanie nimi nie słabnie, zarówno wśród samych użytkowników, w tym także członków zespołów regionalnych, polonii zagranicznej i Ślązaków, którzy wyjechali z Polski do Niemiec, jak badaczy, naukowców bądź ludzi szukających inspiracji twórczych, patriotycznych itp.

Stroje ludowe to nie tylko sam ich wygląd i kompozycja poszczególnych części, ich forma i konstrukcja, krój, sposób szycia, materiały, ozdoby, ale także historia, zmienność w czasie i przyczyny tych zmian, zachowane archaizmy i ich geneza, nazewnictwo, zróżnicowana funkcja – od najprostszej podstawowej o znaczeniu somatycznym do społecznej, obrzędowej, wierzeniowo-magicznej, nawet politycznej czy znaczeniowo-semiotycznej. To także sprawy podobieństw i różnic w stosunku do strojów bliższych i dalszych sąsiadów, wzajemnego oddziaływania, zapożyczeń, mody, wykonawców, ośrodków produkcji i zbytu oraz wiele innych zagadnień, które wzajemnie z siebie wynikają, uzupełniają się i wiążą z jeszcze szerszą problematyką prowadzącą do roli i znaczenia tych zjawisk w kształtowaniu się kultury narodowej.” [Słowo wstępne – fragment]Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania