książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej

Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej

Trybała-Zawiślak K. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7996-726-1

Oprawa: twarda
Ilość stron: 402
Wymiary: 160 x 240

Dostępność: Na półce

50.70 zł


Spis treści
Od autora
1. Zagadnienia wstępne
1.1. Cele i zakres opracowania
1.2. Zarys stanu badań
2. Sytuacja kulturowa u schyłku epoki brązu
2.1. Wprowadzenie
2.2. Cmentarzyska i osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej - problem kontynuacji lub dyskontynuacji użytkowania
2.3. Infiltracje górnośląsko-małopolskie na terytorium tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
2.4. Obecność elementów holihradzkich
2.5. Odrębność kulturowa strefy karpackiej
3. Problem II fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
3.1. Stylistyka nadsańska i jej znaczenie dla studiów chronologicznych
3.2. Chronologia i interpretacja
4. Zmiany związane z III fazą tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
4.1. Charakterystyka materiałów III fazy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
4.2. Zmiany w obrządku pogrzebowym
4.3. Zmiany w modelu osadniczym
4.4. Zagadnienia chronologii
5. "Obce" elementy kulturowe
5.1. Problem materiałów kręgu stempelkowego i kultury czarnoleskiej
5.2. Późne infiltracje trackiego kręgu kulturowego
6. Strefa karpacka we wczesnej epoce żelaza
6.1. Specyfika źródłowa strefy karpackiej
6.2. Problem zespołów typu Niepla
7. Enklawa osadnictwa kręgu scytyjskiego
7.1. Aglomeracja chotyniecka - charakterystyka aktualnego stanu badań
7.2. Chronologia
7.3. Znaczenie i związki kulturowe
8. Kultura pomorska
8.1. Specyfika źródłowa
8.2. Osadnictwo
8.3. Chronologie
9. Podsumowanie - zarys przemian kulturowych we wczesnej epoce żelaza w południowo-wschodniej Polsce
9.1. Dynamika zmian
9.2. Przyczyny zmian - aspekt środowiskowy
9.3. Przyczyny zmian - aspekt historyczny
9.4. Uwagi końcowe
Wykaz cytowanej literatury
The Early Iron Age in south-eastern Poland - dynamics of changes and cultural relations.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania