książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Gospodarka rolna społeczności tzw. kultury łużyckiej

Gospodarka rolna społeczności tzw. kultury łużyckiej

Urban J. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-66463-08-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 266
Wymiary: 210 x 295

58.00 zł


W polskim piśmiennictwie archeologicznym brakowało dotąd całościowego potraktowanie tej tematyki, tym większa zasługa

Autorki, która z rozproszonych, często wyrywkowych danych stworzyła spójny obraz rolnictwa w tych wycinkach pradziejów.

Na pewno nie było to zadanie łatwe, gdyż wymagało studiów nad różnymi rodzajami źródeł, tak archeologicznymi jak i botanicznymi.

Autorka wykazała ich szeroką znajomość, umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków. W rezultacie powstało niezwykle

ciekawe, wysoce fachowe dzieło, które przeczytałam z ogromnym zainteresowaniem i przyjemnością, nie mogąc się powstrzymać

od konstatacji, że polska nauka zyskuje właśnie ważną pracę, która przez lata będzie przewodnikiem dla archeologów, biologów

i przedstawicieli innych dyscyplin nauki (z recenzji dr hab. E.M. Kłosińskiej, prof. UMCS)

I. Cel, zakres i metody pracy
II. Dzieje i stan badań problematyki związanej z gospodarką rolną w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza ze
szczególnym uwzględnieniem danych paleobotanicznych i palinologicznych
III. Zmiany klimatyczne na Niżu Środkowoeuropejskim w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza i ich wpływ na
środowisko naturalne
IV. Analiza mikroszczątków oraz odcisków fragmentów roślinnych i tkanin na ceramice i polepie
V. Analiza profili palinologicznych pod kątem obecności śladów roślin uprawnych
VI. Analiza przedmiotów związanych z uprawą roli i przetwórstwem produktów rolnych
VII. Analiza źródeł, które w sposób pośredni mogą poświadczać istnienie uprawy roli
VIII. Techniczne aspekty procesu produkcyjnego: od przygotowania gleby pod uprawę po przetwórstwo plonów
IX. Próba oszacowania wielkości areałów uprawnych i wysokości potencjalnych plonów
X. Próba rekonstrukcji powiązań gospodarki rolnej ludności kultury łużyckiej z osadnictwem i zmianami
klimatycznymi
XI. Gospodarka rolna ludności kultury łużyckiej w nawiązaniu do innych dziedzin gospodarki żywieniowej -
uwarunkowania i konsekwencje
XII. Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
SummaryOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania