książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918


Chwilowy brak pozycji!

Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718-1918

Studium źródłoznawcze Chomentowska E. KUL
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8061-306-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 404
Wymiary: 170 x 240

44.00 zł


SPIS TREŚCI
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
RUBRYCELE I SCHEMATYZMY - GENEZA
1. Geneza i rozwój rubrycel w Polsce
1.1. Geneza i rozwój rubrycel diecezjalnych
1.2. Geneza i rozwój rubrycel zakonnych
2. Geneza i rozwój schematyzmów w Polsce
2.1. Geneza i rozwój schematyzmów diecezjalnych
2.2. Geneza i rozwój schematyzmów zakonnych
2.3. Nekrologi

ROZDZIAŁ II
SCHEMATYZMY ZAKONNE - WSTĘPNA ANALIZA ŹRÓDŁA
1. Nazewnictwo i język druków
2. Podstawy źródłowe do sporządzania schematyzmów
3. Czas powstania i częstotliwość wydawania druków
4. Autorzy, wydawcy i nakładcy, drukarnie i drukarze schematyzmów - wybrane zagadnienia
5. Forma publikacji schematyzmów zakonnych
6. Odbiorcy oraz miejsca przechowywania druków
7. Morfologia i estetyka druków
7.1. Ogólna charakterystyka morfologiczna druków
7.2. Kompozycja tytułów, oprawy oraz materiał zdobniczo-ilustracyjny
7.3. Notatki i zapiski
8. Stan zachowania

ROZDZIAŁ III
POLITYCZNO-SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DRUKU ORAZ LICZEBNOŚĆ PUBLIKACJI
1. Charakterystyka schematyzmów i nekrologów według zakonów
1.1. Liczebność schematyzmów i nekrologów według zakonów
1.2. Charakterystyka produkcji wydawniczej według zakonów
2. Polityczno-społeczne uwarunkowania produkcji wydawniczej schematyzmów i nekrologów oraz ich liczebność według przynależności państwowej
2.1. Rzeczpospolita do 1795 r.
2.2. Królestwo Polskie (wcześniej Księstwo Warszawskie)
2.3. Zabór rosyjski (tzw. Ziemie Zabrane)
2.4. Zabór austriacki
2.5. Zabór pruski

Rozdział IV
ZASÓB WIADOMOŚCI I BUDOWA TREŚCI SCHEMATYZMÓW
A. INFORMACJE PERSONALNE
1. Informacje dotyczące zakonników - dane osobowe
2. Struktura personalno-organizacyjna zakonów w świetle schematyzmów
2.1. Władze generalne
2.2. Władze prowincji
2.3. Przełożeni i skład osobowy domów zakonnych
2.4. Informacje ogólnokościelne: papież i dostojnicy Kościoła powszechnego
2.5. Pozostałe wykazy dotyczące zakonników
3. Żeńskie gałęzie zakonów i ich miejsce w schematyzmach
4. Benefaktorzy i konfratrzy
5. Wykazy zmarłych
B. PRZESTRZEŃ ZAKONNA I HISTORIOGRAFIA
1. Terytorialny wymiar organizacji zakonów i geografia prowincji
2. Historiografia i jej ujęcie w schematyzmach
3. Kasaty i ich obraz w schematyzmach
4. Formy prezentacji

ROZDZIAŁ V
WARTOŚĆ INFORMACYJNA ŹRÓDŁA I MOŻLIWOŚCI BADAWCZE
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ TABEL
WYKAZ WYKRESÓW
SUMMARYOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania