książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Człowiek w średniowieczu

Człowiek w średniowieczu

Między biologią a historią Szymczak A. (red.) Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2009
ISBN: 978-83-7525-390-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 318
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

37.00 zł


Pierwsza z serii publikacji stanowiących pokłosie III Kongresu Mediewistów.
Tom I jest zbiorem prac 19 autorów, którzy podjęli się obserwacji człowieka epoki średniowiecza w środowisku przyrodniczym i społecznym. Prace dotyczą szerokiego kręgu geograficznego - Polski na tle Europy i Bizancjum.

Spis treści:

- Człowiek średniowieczny w przyrodzie
- Zaopatrzenie Konstantynopola w wodę
- Dieta średniowiecznego Bizancjum
- Metodologiczne rozterki - biologiczny standard życia
- "Człowiek-Mikrokosmos" - matryca późnośredniowiecznych i wczesnorenesansowych wyobrażeń medycznych
- Polanie - plemię, dynastia, państwo? Skąd się wzięły nazwy : Poloni i Polonia w źródłach zachodnich
- Szlacheckie elity urzędnicze we wspólnocie terytorialnej
- Polska rodzina szlachecka w kręgu krewnych matrylateralnych i powinowatych
- Migracje szlachty polskiej na Ruś - w poszukiwaniu awansu społecznego i majątkowego
- Służba w dyplomacji drogą awansu społecznego?
- Relacje między jednostką a grupą w wielkich miastach pruskich
- Wikariusze gnieźnieńscy jako grupa i ich wzajemne relacje
- Biskup Zbigniew Oleśnicki i kanclerz Jan Taszka Koniecpolski - wielkie osobowości i ich rola polityczna w Polsce
- Wpływ metodologii na zmiany obrazu dziejowego
- Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w Krakowie i miastach województwa krakowskiego
- Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w miastach śląskich
- Grupy zawodowe i przepływy międzygrupowe w wielkich miastach pruskich
- Grupy społeczno-zawodowe w miastach województwa kijowskiego
- Żołnierze zaciężni - konglomerat zawodowy i międzynarodowyRecenzje

Brak recenzji tej pozycji

Wystaw swoją:

Nick
Recenzja

Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania