książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Studia i szkice staropolskie

Studia i szkice staropolskie

Anusik Z. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7525-636-9

Oprawa: twarda
Ilość stron: 880
Wymiary: 175 x 245

56.70  29.90 zł


Zbigniew Anusik w środowisku historycznym jest znany jako najlepszy w Polsce badacz dziejów Szwecji. Jednak w wielu czasopismach i pracach zbiorowych umieszczano także jego artykuły i szkice na temat dziejów Rzeczypospolitej. W niniejszym tomie zebrano najciekawsze z nich.
Spis treści:
Szlachta bracławska w 1629 roku
Zbigniew Ossoliński i jego pamiętnik
Z korespondencji księcia Krzysztofa Zbaraskiego z arcybiskupem gnieźnieńskim Wawrzyńcem Gembickim
Peregrynacje Jakuba Sobieskiego
Król Zygmunt III i jego czasy
Władysław IV - dzieje życia i panowania
Senatorowie i dygnitarze koronni w dobie panowania dwóch pierwszych Wazów
Szlachta polska na Ukrainie w latach 1569–1648
Dobra ziemskie Tęczyńskich w XIV–XVII wieku
Dole i niedole Jerzego Sebastiana Lubomirskiego
W kręgu władzy i opozycji. Kariery faworytów królewskich a kariery opozycjonistów w dobie panowania Zygmunta III (1587–1632)
Zbarascy, Strusiowie i Kalinowscy. Karta z dziejów wielkiej własności ziemskiej na kresach Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku
Własność ziemska w województwie kijowskim w 1628 roku
Z dziejów rodu książąt Ostrogskich
Dobra ziemskie książąt Zbaraskich w XVI–XVII wieku
Latyfundium Koreckich w XVI–XVII wieku
Książęta Wiśniowieccy na tle swoich czasów
Kasztelan krakowski Jerzy ks. Zbaraski (1574–1631) – szkic do portretu opozycjonistyOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania