książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , czasopisma odkrywców
Okres historyczny archeologia
Pomorania Antiqua t. XXIV

Pomorania Antiqua t. XXIV

Paner H. (red.) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Rok wydania: 2015
ISBN: 0556-0691

Oprawa: twarda
Ilość stron: 580
Wymiary: 175 x 245

45.00 zł


"Pomorania Antiqua" jest czasopismem naukowym wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ukazuje się od 1965 roku, t. I (Pomerania Antiqua) – t. XIV:2015. Początkową misją pisma była publikacja wyników badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim w związku z programem obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Ówczesny Komitet Redakcyjny (Witold Hensel, Rudolf Jamka, Konrad Jażdżewski, Józef Kostrzewski, Zdzisław Rajewski, Kazimierz Żurowski) ukształtował utrzymywaną dotychczas strukturę działów pisma, mianowicie: Rozprawy, Materiały, Recenzje i omówienia, Sprawozdania (z działalności instytucji archeologicznych), Miscellanea (listy, wspomnienia). Rozszerzono natomiast zakres tematyczny pisma. Obecnie publikowane są także teksty z zakresu historii średniowiecza i etnologii. Pismo jest umieszczone w bazach bibliometrycznych European Reference Index for the Humanities (EHIR) oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities (CEJSH).Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania