książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Fontes Archaeologici Posnanienses vol. 49

Nakład wyczerpany!

Fontes Archaeologici Posnanienses vol. 49

Praca zbiorowa Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Rok wydania: 2013
ISBN: 0071-6863

Oprawa: twarda
Ilość stron: 366
Wymiary: 210 x 295

Dostępność: Niedostępna

98.00 zł


Sztandarowe czasopismo Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, wydawane w cyklu rocznym od 1951 roku.
SPIS TREŚCI:
Temat Specjalny: Początki klasztorów
benedyktyńskich na ziemiach polskich
-Andrzej M. Wyrwa: Benedyktyni w kształtowaniu monastycznego oblicza Polski piastowskiej do poł. XII w. Stan i potrzeby badań oraz uwagi o ciągle nierozpoznanych problemach
-Marian Kanior: Początki Tyńca
-Zofia Kurnatowska: Okoliczności polityczne i ogólnokulturowe utworzenia opactwa benedyktynów w Lubiniu
-Marcin Wiewióra: Benedyktyni mogileńscy - ich rola i znaczenie na pograniczu wielkopolsko-kujawskim
-Robert Kunkel: Architektura opactw benedyktyńskich w Polsce wczesnośredniowiecznej
-Jan Bereza: Elementy duchowości benedyktyńskiej istotne dla integracji średniowiecznej i współczesnej Europy
Studia
-Piotr Kittel: Próba ujednolicenia charakterystyki geomorfologicznej stanowisk archeologicznych
-Mateusz Cwaliński, Jakub Niebieszczański: Kurhanowy obrządek pogrzebowy kultury mogiłowej na terenach południowo-zachodniej Polski. Konstrukcja kurhanów i ich położenie w krajobrazie
Materiały
-Magdalena Stasiak: Topory kamienne kultury ceramiki sznurowej z międzyrzecza Gwdy i Łobżonki. Przyczynek do badań nad rozpoznaniem osadnictwa ludności kultury
ceramiki sznurowej w Krajnie
-Janusz Czebreszuk, Mateusz Jaeger, Łukasz Pospieszny, Mateusz Cwaliński,
Jakub Niebieszczański, Mateusz Stróżyk: Modelowe badania nieinwazyjne obszarów leśnych – Las Krotoszyn. Z badań
nad przemianami krajobrazu kulturowego w pradziejach Wielkopolski
-Jacek Gackowski, Grzegorz Osipowicz
Przedmioty krzemienne z osady obronnej ludności kultury łużyckiej w Mirakowie-Grodnie (stanowisko 6), pow. toruński
-Urszula Narożna-Szamałek: Skarb ozdób z Podbieli, pow. otwocki
-Aldona Kurzawska: Muszle porcelanek w skarbie ozdób z Podbieli, pow. otwocki
-Małgorzata Mrozek-Wysocka
Analiza petrograficzna i chemiczna paciorków z Podbieli, pow. otwocki
-Paweł Pawlak: “Byłem we wnętrzu, wszystko obejrzałem”. Obłaczkowo - od neolitycznych osadników po średniowieczną wieś
Varia
Robert Rogal: Metodyczne aspekty transferu profili glebowych w rezerwacie Genius loci
-Alicja Gałęzowska: Sprawozdanie z działalności Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 2012 roku
Wspomnienia
Profesor Jerzy Fogel (1942 - 2013)
Profesor Aleksandra Cofta-Broniewska (1926 - 2013)
Profesor Zofia Hilczer-Kurnatowska (1932 - 2013)
Jerzy Kędelski (1948 - 2013)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania