książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny przekrojowe
Archiwa, źródła, historia: prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka

Archiwa, źródła, historia: prace ofiarowane w siedemdziesiąte urodziny Profesora Władysława Stępniaka

Rosowska E. (red.), Wajs H. (red.) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-65681-45-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 390
Wymiary: 170 x 240

26.00 zł


Spis treści

Tabula Gratulatoria

Kazimierz Kozłowski
Pochwała historyka, a nawet archiwisty. Na siedemdziesiąte urodziny prof. Władysława Stępniaka

Wykaz prac
prof. Władysława Stępniaka

O archiwach

Adam Baniecki Anna Laszuk
Archiwizacja jako klucz do dobrego zarządzania. Międzynarodowy zestaw narzędzi

Anna Barszcz
Wpływ systemów elektronicznego zarządzania dokumentacją na zmianę profilu zawodowego archiwisty – na przykładzie Archiwum Rady Ministrów Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa
Ku globalnej wspólnocie archiwistów

Hadrian Ciechanowski, Tomasz Żuchowski
Działalność naukowa archiwów państwowych w latach 2011–2016

Robert Degen, Marlena Jabłońska
Archiwa Bałkanów w oczach polskich archiwistów

Marcin Hlebionek
ISAD (P) – międzynarodowy standard opisu archiwalnych materiałów sfragistycznych

Wiesława Kwiatkowska, Janusz Tandecki
Archiwum Miasta Torunia jako ośrodek pracy naukowej

Tomasz Matuszak
Wybrane problemy metodyki opracowania spuścizn archiwalnych na przykładzie archiwaliów Michała Rawity-Witanowskiego

Bartosz Nowożycki
Waldo Gifford Leland. „Ojciec założyciel” archiwistyki amerykańskiej

Wanda Krystyna Roman
Problematyka powszechnych zjazdów archiwistów polskich 1986–2017

O źródłach

Rafał Jankowski
Długie trwanie zaleceń Mikołaja Krzysztofa Radziwiłła zw. „Sierotką” (1549–1616), wojewody wileńskiego, co do funkcjonowania archiwum i biblioteki w Nieświeżu

Dorota Lewandowska
Zbrojne struktury Żandarmerii Narodowej w okresie powstania styczniowego – żandarmi „wieszający” i sztyletnicy w aktach organów sądowo-śledczych Zarządu Wojenno-Policyjnego w Królestwie Polskim (w 155. rocznicę powstania styczniowego)

Ivo Łaborewicz
Wykorzystanie akt Wywiadowni Gospodarczej W. Schimmelpfenga w badaniach dziejów schronisk karkonoskich w pierwszej połowie XX w., na przykładzie „Samotni” i „Śląskiego Domu”

Małgorzata Osiecka
Pomoce kancelaryjne i archiwalne w systemie zarządzania organami centralnymi Królestwa Polskiego (1815– 1867)

Waldemar Rezmer
Polskie formacje wojskowe we wschodniej Rosji i na Syberii w materiałach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie (1917–1922)

Ewa Rosowska
Losy zasobu Archiwum Państwowego w Wilnie podczas II wojny światowej

Roman Stelmach
Losy archiwaliów kolegiaty i klasztorów nyskich po sekularyzacji w 1810 r.

Krzysztof Syta
XVII-wieczne rejestry archiwalne w Archiwum Dzikowskim Tarnowskich

Hubert Wajs
Iusta vindicta, czyli emblemat na dokumencie dlaStefana Snopkowskiego herbu Rawicz z 1613 r.

O historii

Teresa FilipczakUstrój, organizacja i działalność Związku Parlamentarnego Polskich Socjalistów (1947–1948)

Janusz Grabowski
Podkanclerzy Stanisław Lipski. Ze studiów nad personelem kancelarii Janusza II księcia mazowieckiego (1471–1495)

Małgorzata Kośka
Reskrypt magistratu policji w Warszawie z 25 lipca 1806 r. dotyczący Żydów i jego wykonanie w Księstwie Warszawskim

Jan Macholak
Z powojennych dziejów Węgorzyna (1945–1950)

Wojciech Materski
Aleksander Newski w rosyjskiej mitologii, propagandzie i polityce historycznej

Jarosław Marek Porazinski
Unia polsko-saska 1697–1763. Zastój, czy perspektywa reform i modernizacji Rzeczypospolitej?Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania