książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.)

Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.)

Olejnik M. UMCS
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-227-9184-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 348
Wymiary: 170 x 240

42.00 zł


Marek Olejnik należy do młodego pokolenia polskich onomastów o zainteresowaniach regionalnych. […]

W [prezentowanej] książce […] zajął się problematyką antroponimiczną, wybierając na przedmiot swych badań historyczne nazwy osobowe starostwa grabowieckiego. Badania te wypełniają lukę przestrzenną w regionie, istnieje bowiem kilka monografii sąsiednich ziem (ziemia chełmska, starostwo hrubieszowskie, Wołyń), natomiast starostwo grabowieckie nie było dotychczas przedmiotem badań innych onomastów [….

Opracowanie wpisuje się w istniejący zbiór polskich monografii regionalnych, a jego przejrzysty układ i sposób opracowania ułatwią w przyszłości badania porównawcze. Materiał ilustracyjny zaczerpnięto z rękopiśmiennych źródeł archiwalnych, dotychczas niemal niewykorzystanych przez onomastów, […] [uporządkowano i objaśniono], zamieszczono również szereg tabel i wykresów obrazujących procesy rozwojowe. […]

Monografia Antroponimia starostwa grabowieckiego (XVI-XVIII w.) stanowi cenne uzupełnienie naszej wiedzy na temat historii polskiej antroponimii na pograniczu polsko-ukraińskim.

Z recenzji prof. dr hab. Ewy Wolnicz-PawłowskiejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania