książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem

Ze studiów nad wczesnośredniowiecznym Pomorzem

Świętosławski W. (red.) Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Rok wydania: 2012
Seria: Acta Archaeologica Lodziensia
ISBN: 0065-0986

Oprawa: miękka
Ilość stron: 192
Wymiary: 205 x 300
Tom: 58

51.00 zł


W numerze 58. "Acta Archaeologica Lodziensia"zamieszczono następujące artykuły:
-Średniowieczne militaria z gdańskiego zespołu grodowego (stanowiska 1,2 i 4)
-Lokalizacja cmentarzysk wczesnośredniowiecznych na terenie Pomorza Zachodniego. Analiza topograficzna
-Grody Wysoczyzny Żarnowieckiej na tle przeobrażeń historycznych
-Pozamilitarne funkcje grodów wczesnośredniowiecznych na przykładzie Pomorza. Aspekt użytkowy i sfera symboliki
-Grodzisko w Sopocie - przyczynek do rozważań nad problematyką rekonstrukcji dziedzictwa archeologicznegoOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania