książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ofiary wojny , pod gwiazdą dawida
Okres historyczny II Wojna Światowa
Zagłada Żydów Studia i Materiały Rocznik 11

Zagłada Żydów Studia i Materiały Rocznik 11

Centrum Badań nad Zagładą Żydów
Rok wydania: 2015
ISBN: 1895-247X

Oprawa: miękka
Ilość stron: 798
Wymiary: 165 x 235

62.30 zł


IN MEMORIAM

Feliks Tych [Redakcja]
Władysław Bartoszewski [Michał Komar]
STUDIA

Karolina Panz, „Dlaczego oni, którzy tyle przecierpieli i przetrzymali, musieli zginąć”. Żydowskie ofiary zbrojnej przemocy na Podhalu w latach 1945–1947
Pim Griffioen, Ron Zeller, Prześladowania Żydów w Holandii, Francji i Belgii, 1940–1945 w ujęciu porównawczym: podobieństwa, różnice, przyczyny
Tal Bruttmann, Polityka antyżydowska, „ostateczne rozwiązanie” i pomoc udzielana Żydom we Francji Vichy w latach 1940–1945
Katarzyna Odrzywołek, Piotr Trojański, Dzieci Teheranu – od mrozów Syberii do słońca Palestyny. Rola delegatur Ambasady RP w ZSRR i Armii gen. Andersa w ratowaniu dzieci żydowskich .
Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Grabieżca ze znakiem Q. O rabunkowej działalności Pietera Nicolaasa Mentena (1899–1987)
Barbara Engelking, Labirynty i plątaniny. Historia pewnego Sprawiedliwego
SYLWETKI

Roni Stauber, Filip Friedman i początki badań nad Zagładą

KONTEKSTY
Bartłomiej Rusin, Deportacja Żydów z Macedonii Wardarskiej, Bełomoria i Pirotu w historiografii bułgarskiej

Z WARSZTATÓW BADAWCZYCH

Stefan Klemp, Źródła ukazujące działalność batalionów policyjnych w okupowanej Polsce
Agnieszka Haska, „Proszę Pana Ministra o energiczną interwencję”. Aleksander Ładoś (1891–1963) i ratowanie Żydów przez Poselstwo RP w Bernie
Katharina Friedla, Strategie przetrwania i udzielanie pomocy żydowskim partnerom w małż eń stwach mieszanych we Wrocławiu i Hamburgu. Studium przypadku
Justyna Majewska, „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim .
Maria Ferenc Piotrowska, „Ma ono na twarzy grymas dojrzałego i gorycz pokrzywdzonego […] – nie ma dzieciństwa”. Przemiany ról dzieci w rodzinie w getcie warszawskim

PUNKTY WIDZENIA

Tomasz Ceran, Historia XX wieku, totalitaryzm i problem zła
Piotr Forecki, Anna Zawadzka, Reguła złotego środka. Kilka uwag na temat współczesnego dominującego dyskursu o „stosunkach polsko-żydowskich”
Piotr Filipkowski, Między historią mówioną, psychologią ocalenia a traumą drugiego pokolenia. Wokół książek Mikołaja Grynberga Ocaleni z XX wieku i Oskarżam Auschwitz. Opowieści rodzinne
MATERIAŁY

Pamiętnik dr. Chaima Einhorna [Barbara Engelking]
Ewa Wiatr, Na marginesie funkcjonowania sądów polskich w Generalnym Gubernatorstwie. Przypadek Majera Wolberga
Piotr Trojański, „Trzeba mu jedną posłać, bo jakiś złotnik czy też kanadziarz”. Sprawa strażnika Stałej Ochrony Obozu Oświęcimskiego

MAŁE FORMY

Tadeusz Bartoś, Zapomnieć
Jacek Leociak, Ginczanka
OMÓWIENIA

Tadeusz Czekalski, Bałkańska ziemia obiecana? Problem Holokaustu w albańskich badaniach nad przeszłością
Natalia Sineaeva-Pankowska, Pamięć o Holokauście w Mołdawii
Ján Hlavinka, Historiografia słowacka wobec problematyki Zagłady
NAUCZANIE O ZAGŁADZIE

Katarzyna Woniak, Ujęcie Zagłady w niemieckich podręcznikach szkolnych
Carson Phillips, Szanse, wyzwania i interpretacje: nauczanie o Holokauście w Kanadzie
Robert Szuchta, Czy zmiany programowe nauczania historii w polskiej szkole uwzględniają debaty historyczne? Refleksje na marginesie obrazu Zagłady w podręcznikach do nauczania historii
RECENZJE

David Silberklang, Gates of Tears: The Holocaust in the Lublin District [Dariusz Libionka]
Bartosz Kwieciński, Obrazy i klisze. Między biegunami wizualnej pamięci Zagłady
Katarzyna Mąka-Malatyńska, Widok z tej strony. Przedstawienia Holocaustu w polskim filmie [Iwona Kurz]
Paweł Wolski, Tadeusz Borowski – Primo Levi, Prze-pisywanie literatury Holocaustu [Aleksandra Ubertowska]
Aleksandra Ubertowska, Holokaust Auto(tanato)grafie [Paweł Wolski]
Bartłomiej Krupa, Opowiedzieć Zagładę, Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987–2003) [Anna Mach]
Andrea Löw, Markus Roth, Krakowscy Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945 [Dagmara Swałtek]
Elżbieta Rączy, Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939–1945 [Dagmara Swałtek]
Peter Longerich, Himmler. Buchalter śmierci [Tomasz Ceran]
Patrick Montague, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady [Anna Ziółkowska]
Rachel Brenner, The Ethics of Witnessing. The Holocaust in Polish Writers’ Diaries from Warsaw, 1939–1945 [Jacek Leociak]
Christian Ingrao, Wierzyć i niszczyć. Intelektualiści w machinie wojennej SS [Sławomir Buryła]
Sönke Neitzel, Harald Welzer, Żołnierze. Protokoły walk, zabijania i umierania [Mikołaj Winiewski]
Kornelia Kończal (red.), (Kon)teksty pamięci. Antologia [Joanna Wawrzyniak]
Andrzej Leder, Prześniona rewolucja. Ćwiczenia z logiki historycznej [Stanisław Obirek]
Dawid Sierakowiak, Dziennik. Pięć zeszytów z łódzkiego getta [Adam Sitarek]
Timothy Snyder, Black Earth: The Holocaust as History and Warning [Jan Grabowski]
Krystyna Radziszewska, Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Jacek Walicki, Monika Polit (red.), Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego [Justyna Majewska]
WYDARZENIA. Wokół Muzeum Historii Żydów Polskich

Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Żydowska Biblia pauperum
Małgorzata Szpakowska, O Muzeum Historii Żydów Polskich
Jacek Leociak, Zagłada w „Muzeum życia” (Muzeum Polin i jego kłopoty z muranowskim genius loci)
CURIOSA

Dariusz Libionka, W poszukiwaniu miliona Sprawiedliwych
Agnieszka Haska, Keep calm and bądź jak Jan KarskiOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania