książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Wrzesień 1939 r. Z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej

Wrzesień 1939 r. Z perspektywy służb specjalnych II Rzeczypospolitej

Majzner R. (red.) Taurus
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-941626-6-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 430
Wymiary: 170 x 245

58.80 zł


SPIS TREŚCI;


Robert Majzner, Rola i zadania służb specjalnych II Rzeczypospolitej w ramach przygo­towań wojennych – zarys problematyki;
Marek Kornat, Polska służba zagraniczna i wywiad w obliczu rozbioru państwa w 1939 r. Rozważania historyka dyplomacji;
Sebastian Pilarski, Polityka min. Józefa Becka u schyłku lat 30. w ocenie świadków i uczestników wydarzeń;
Władysław Bułhak, Instrukcja Oddziału II Sztabu Generalnego Głównego Wojska Polskiego w sprawie inspiracji i dezinformacji w świetle współczesnej literatury przedmiotu;
Henryk Ćwięk, Miedzy Warszawą a Berlinem przed wybu­chem II wojny światowej;
Adam Nogaj, Wojsko Polskie na stopie „W” w ocenach niemieckiego wywiadu wojskowego, w przededniu wybuchu wojny; Aleksander Woźny, Spostrzeżenia ppłk, dypl.
Andrzeja Ma­reckiego z 1941 r. w kwestii wizyty brytyjskiej delegacji wojskowej w Sztabie Głównym Wojska Polskiego w maju 1939 r.;
Robert Majzner, Rola i zadania attachatów wojskowych II Rzeczypospolitej w ramach przygotowań wojennych;
Daniel Koreś, Pod znakiem wojny – epilog działalności attaché wojskowego w Paryżu i Brukseli płk. dypl. Wojciecha Fydy we wrześniu 1939 r;
Wojciech Skóra, Ekspozytura nr 3 Oddziału II Sztabu Naczelnego Wodza w Bydgoszczy we wrześniu 1939 r. Organizacja, działania, ewakua­cja i próba bilansu;
Tadeusz Dubicki, Wrzesień 1939 r. w relacjach oficerów Oddziału II Sztabu Naczel­nego Wodza;
Zdzisław J. Kapera, Przyczyny wrześniowej klęski polskiego radiowywiadu;
Marcin Majewski, Unieruchomienie tzw. elementów zagrażających bezpieczeństwu państwa spośród społeczności ukraińskiej podczas kampanii 1939 r.;
Tomasz Gajownik Płk. dypl. Stefan Antoni Mayer i jego recepcja września 1939 r.;
Tomasz Lenczewski, Wrzesień 1939 r. we wspomnieniach rtm. Janusza Rozwadowskie­go;
Tomasz Balbus, kpt. Bolesław Nowik (1909–1987). Od oficera kontr-wywiadowczego do szefa wileńskiej „Dwójki”;
Indeks osobowy.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania