książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne tom 16

Nakład wyczerpany!

Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne tom 16

SNAP Oddział w Poznaniu
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-650850-2-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 264
Wymiary: 210 x 300

60.90 zł


W obecnym – 16 tomie Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych, dedykowanych zmarłemu 11 stycznia 2015 roku prof. dr. hab. Stanisławowi Kurnatowskiemu – obok tradycyjnej grupy artykułów prezentujących najnowsze badania archeologiczne w Wielkopolsce, pojawia się blok tekstów (część 1), który ukazuje poznańskie zainteresowania Półwyspem Iberyjskim, realizowane przez grupę badaczy skupionych wokół redagującego tę część tomu dr. Michała Kruegera. Mamy nadzieję, że stworzy to podstawy pod szerszy cykl bloków monograficznych, promujących sukcesy archeologii wielkopolskiej dokonywane poza granicami naszego regionu. Zebrane w części 2 materiały i sprawozdania z badań terenowych prowadzonych w Wielkopolsce, tym razem w znakomitej większości dotyczą wieków średnich i nowożytności. Z lektury części 3 niniejszego tomu Czytelnicy mogą dowiedzieć się o aktualnych działaniach podejmowanych przez Oddział SNAP w Poznaniu oraz spotkać się ze świętującym jubileusz 70. rocznicy urodzin prof. dr. hab. Tadeuszem Makiewiczem, byłym Prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i Oddziału SNAP w Poznaniu.Spis treści:Od RedakcjiCzęść 1

Poznańskie studia nad najstarszymi dziejami Iberii

Agustín Núñez Martínez – Prolog

Michał Krueger – Wprowadzenie

Anna Jankowiak – Półwysep Iberyjski w czasach rzymskich. Podbój i propaganda imperialna

Aleksandra Mietła – Półwysep Iberyjski w greckich i rzymskich źródłach antycznych

Michał Krueger, Dirk Brandherm, Przemysław Niedzielski – Prezentacja podstawowych założeń projektu badawczego „Początki epoki żelaza w południowo-zachodniej części Półwyspu Iberyjskiego: chronologia i kultura materialna”

Marta Bartkowiak, Michał Krueger – Wstępne rezultaty analizy petrograficznej ceramiki ze stanowiska Setefilla (Hiszpania)

María Ruiz del Árbol Moro – La protección y gestión del patrimonio arqueológico en España: breve estado de la cuestión

Dominik Stachowiak – Archeoturystyka w Portugalii — trzy przykłady z prowincji Alentejo i Algarve

Anna Włodarczyk – Studia w zakresie archeologii na uniwersytetach hiszpańskich i portugalskich

Mikołaj Budner – Prace licencjackie i magisterskie na temat archeologii Półwyspu Iberyjskiego powstałe na polskich uczelniach

Patryk Nadolny – Hiszpańskie czasopisma archeologiczne

Rafał Koliński – PosłowieCzęść 2

Materiały i sprawozdania z badań terenowych

Andrzej Michałowski, Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki, Paweł Pogodziński, Daniel Żychliński – Wstępne wyniki ratowniczych badań archeologicznych na osadzie kultury wielbarskiej w Wagowie, pow. poznański, woj. wielkopolskie, stan. 1 i 13

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak – Nowo odkryta osada wczesnośredniowieczna oraz relikty osadnictwa pradziejowego w Łęknie, gm. Zaniemyśl

Małgorzata Radtke – Relikty zabudowy klasztornej benedyktynów w Mogilnie, stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie. Badania archeologiczne w latach 1999-2001 (wybrane zagadnienia)

Małgorzata Radtke – Archeologiczne badania ratownicze w pobenedyktyńskim kościele pw. św. Jana Apostoła w Mogilnie (lata 2014-2015), stan. 1, woj. kujawsko-pomorskie

Olga Antowska-Gorączniak, Magdalena Poklewska-Koziełł – Późnośredniowieczne i nowożytne kafle z badań archeologicznych prowadzonych w rejonie ul. Posadzego na Ostrowie Tumskim w Poznaniu w latach 2010-2011

Monika Włodarczak – Wstępne rezultaty badań archeologicznych w wirydarzu kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Boskiej Pocieszenia przy ulicy Szewskiej 17/18 w Poznaniu

Marcin Danielewski – Przyczynek do nowych badań nad kasztelanią inowrocławską w XIII-XIV wieku

Paweł Pawlak – Wczesnośredniowieczne i wczesnomiejskie materiały z badań przeprowadzonych przy ul. Szewskiej 3 oraz na ul. Dominikańskiej w Poznaniu w 2011 roku

Marcin Krzepkowski – Medalik św. Benedykta z Pyzdr

Jarosław Rola, Magdalena Stasiak, Maria Kwiatkowska – Badania sondażowe na terenie obozu jenieckiego z I wojny światowej w PileCzęść 3

Z życia Oddziału SNAP w Poznaniu

Andrzej Michałowski, Milena Teska – Jubileusz siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. dr hab. Tadeusza Makiewicza

Henryk Machajewski – Sprawozdanie z działalności Oddziału Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich w Poznaniu w roku 2014Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania