książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny średniowiecze
Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich

Wczesne średniowiecze w Karpatach polskich

Gancarski J. (red.) Muzeum Podkarpackie w Krośnie
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-86588-83-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 787
Wymiary: 155 x 230

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

44.10 zł


Publikacja zawierająca referaty wygłoszone na archeologicznej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 17-18 listopada 2004 r. w Muzeum Podkarpackim w Krośnie.
Wśród zaprezentowanych artykułów znajdziemy m.in.:
- Stan badań nad zasiedleniem pogranicza polsko-rusko-słowackiego (węgierskiego)
- Przyczynek do poznania wczesnośredniowiecznego osadnictwa w polskiej części Karpat Zachodnich - dolina Dunajca i Raby
- Kompleks osadniczy nad dolnym Wisłokiem
- Wczesnosłowiańskie półziemianki kwadratowe w strefie Karpat polskich i słowackich
- Wczesnośredniowieczne grody plemienne i państwowe w polskiej części Karpat Zachodnich
- Osadnictwo grup ludności z terenu Węgier w Małopolsce i na Rusi Halickiej w XI-XIII w.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania