książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo
Okres historyczny archeologia
Ubój i mięso. Aspekty neolitycznej gospodarki zwierzęcej

Ubój i mięso. Aspekty neolitycznej gospodarki zwierzęcej

Bronocice - studium przypadku Milisauskas S., Kruk J., Pipes M.-L., Makowicz-Poliszot D. Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Rok wydania: 2012
ISBN: 978-83-923556-9-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 200
Wymiary: 165 x 235

34.30 zł


Spis treści:

Stanowisko w Bronocicach
Chronologia osadnictwa w środkowym odcinku dorzecza Nidzicy i fazy zasiedlenia
stanowiska w Bronocicach
Zespoły zwierzęcych szczątków kostnych wybrane do analiz
Ogólne uwagi o zwierzęcych szczątkach kostnych
Zmienność danych faunistycznych
Metody
Zespoły kości zwierzęcych z pierwszej fazy osadnictwa. Starsza osada kultury pucharów
lejkowatych (BRI: 3800-3700 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z drugiej fazy osadnictwa. Osada kultury lubelsko-wołyńskiej
(3700-3650 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z trzeciej fazy osadnictwa. Osada klasycznej kultury
pucharów lejkowatych (BRII: 3650-3400 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z czwartej fazy osadnictwa. Osada młodszej kultury
pucharów lejkowatych (BRIII: 3400-3100 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z piątej fazy osadnictwa. Starsza osada pucharowo-badeńska
(BRIV: 3100-2900 BC)
Zespoły kości zwierzęcych z szóstej fazy osadnictwa. Młodsza osada pucharowobadeńska
(BRV: 2900-2700 BC)
Uwagi o prawidłowościach stwierdzonych w zespołach kości zwierzęcych ..174
Dyskusja
Zakończenie

Opracowanie w języku polskim i angielskim.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania