książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria biografie i wspomnienia
Okres historyczny przekrojowe
Tito

dostępna w ciągu 5-10 dni

Tito

Pirjevec J. Sedno
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-7963-038-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 848
Wymiary: 165 x 235

60.00 zł


Najobszerniejsza jak dotąd biografia Josipa Broza Tity, napisana przez wybitnego słoweńskiego historyka, bazuje na krytycznej analizie ogromnej liczby świadectw przeszłości. Jej oryginalność i styl narracji powodują, że chętnie po nią sięgną nie tylko zawodowi historycy, ale też wszyscy zainteresowani historią Jugosławii. Autor w trzynastu rozdziałach opowiada o niebywałej politycznej karierze syna wielodzietnej chłopskiej rodziny, pokazuje drogę jego publicznego życia i działalności rewolucyjno-politycznej. Jest to też książka o politykach z otoczenia Tity, przywódcach europejskich (w tym bałkańskich), o wojnach światowych, o jugosłowiańskich transformacjach społeczno-ustrojowych, o mechanizmach władzy. Jeden z rozdziałów poświęcony jest perypetiom życia osobistego Tity. Rzetelna i powściągliwa w ocenach praca może wywołać dyskusje i spory wśród zwolenników czarno-białego świata, co powinno dobrze służyć nauce i kulturze intelektualnej. Wchodzi do kanonu biografistyki europejskiej, została już przetłumaczona na kilka języków w Europie, od 2018 roku jest dostępna dla czytelnika polskiego.


Wydanie: pierwsze
Data wydania: 2018
Przełożyły: Joanna Pomorska, Joanna Sławińska
Oprawa: miękka
Format: 165 x 235 mm
Liczba stron: 848
ISBN: 978-83-7963-038-7


SPIS TREŚCI

Adam Michnik, TITO: KOMUNISTA, PARTYZANT, DYKTATOR I KONTESTATOR. Z CHŁOPA KRÓL 5

SŁOWO WSTĘPNE 11

OCZY TITY 13

LATA 1892–1939. TITO: MŁODOŚĆ I WIEK ŚREDNI 19

Działalność w partii 28

W Moskwie 40

Walka z „równoległym centrum” 68

Ponownie w Moskwie 78

Na czele Komunistycznej Partii Jugosławii 85

DRUGA WOJNA ŚWIATOWA 91

Atak sił Osi na Jugosławię 107

Napaść na Jugosławię i wezwanie do walki 110

Powstanie i rewolucja 121

Wojna domowa 144

Enigma Hebrang 157

Spis treści 843

Bihać 161

Ujawnienie tożsamości Tity 168

Operacja „Weiss” 171

Marcowe rozmowy 178

Obiekcje Brytyjczyków wobec Mihailovicia 181

Operacje „Schwarz” i „Typical” 184

Zmiany w polityce brytyjskiej wobec partyzantów 188

Rozwój ruchu partyzanckiego i jego problemy 196

Drugie posiedzenie AVNOJ-u 203

Iluzje Churchilla 210

Tito‒Šubašić 213

Operacja „Rösselsprung” 221

Spotkanie Tito‒Churchill 225

Ucieczka z Visu 231

Wyzwolenie Belgradu 237

ZWYCIĘSTWO 255

Tito: myśliwy i sybaryta 256

ROK 1945 267

Powojenne zbrodnie bez sądu 267

Podział władzy między ludzi Tity 269

Nacjonalizacja i reforma rolna 271

WALKA O TRIEST 275

Utworzenie Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii 281

Stosunek do Kościoła katolickiego 283

Konferencja pokojowa w Paryżu 288

WYKLUCZENIE JUGOSŁAWII Z BIURA INFORMACYJNEGO 297

Plany opanowania Bałkanów 303

Porachunki z Hebrangiem i Žujoviciem 320

Opozycja zwolenników Kominformu 348

TITO 844

Naga Wyspa (Goli otok) 355

Przymusowa kolektywizacja 359

Zaostrzenie konfliktu ze Związkiem Radzieckim i zbliżenie z Zachodem 363

Groźby Stalina 375

W kleszczach zimnej wojny 382

Wojna koreańska 384

Szczęk broni 387

Zaostrzenie sporu wokół Triestu i jego rozstrzygnięcie 393

Śmierć Stalina i normalizacja stosunków z Moskwą 399

Odwilż 405

MILOVAN ÐILAS 415

Idea samorządności 415

VI Kongres KPJ 425

Powstrzymywanie procesu demokratyzacji 431

Koniec jedności jugosłowiańskiej czwórki 445

EDVARD KARDELJ 455

Rok 1953 ‒ ustawa konstytucyjna i planowana demokratyzacja społeczeństwa 456

Odkrycie idei niezaangażowania 460

Deklaracja moskiewska 468

Niepokoje w Polsce i na Węgrzech 474

Rewolucja węgierska 479

Konferencja moskiewska 489

Trbovlje 493

VII Kongres ZKJ 496

Polemika przywódców chińskich z Titą 504

Podróż do Azji i Afryki 510

Reforma gospodarcza 512

Kardelj i Ranković – walka o sukcesję po Ticie 519

Druga podróż afrykańska 522

Pierwsza konferencja państw niezaangażowanych 527

Kardelj w niełasce 532

Spis treści 845

Kula Rankovicia 537

Sesja marcowa 1962 roku 540

Przemówienie w Splicie 545

Zbliżenie z Moskwą 547

Konstytucja roku 1963 i pyrrusowe zwycięstwo Rankovicia 551

ALEKSANDAR RANKOVIĆ 555

Konflikty społeczne i narodowościowe na początku lat 60. 555

VIII Kongres ZKJ 557

Kolejna reforma gospodarcza 561

Upadek Rankovicia 565

Spisek 570

Reorganizacja służby bezpieczeństwa i nieudana próba liberalizacji ZKJ 582

Ułaskawienie Rankovicia i VII Plenum ZKJ 585

MŁODA GWARDIA 589

Pogłębianie się kryzysu gospodarczego i zjawisko „gastarbeiterstwa” 590

Umacnianie więzi Jugosławii ze Związkiem Radzieckim 594

Wojna izraelsko-egipska 600

1968 ‒ rok studenckiej rewolty 601

Stosunki ze Związkiem Radzieckim i jego satelitami 605

Praska wiosna 606

Sierpień 1968 roku 609

JNA i obrona terytorialna 614

Pogłębianie się nastrojów nacjonalistycznych 617

Biuro Wykonawcze 622

Słowenia: „afera drogowa” 625

Maspok 630

Vladimir Bakarić i chorwaccy liberałowie 632

Emigracja ustaszowska 640

Przygotowania do obrachunku z chorwacką wiosną 645

Poprawki do konstytucji 649

Wizyta Richarda Nixona w Jugosławii 654

TITO 846

Tito i Stolica Apostolska 657

Breżniew do Belgradu, Tito do Ameryki 660

Cisza przed burzą i ostateczny obrachunek z maspokiem 663

Walka z menedżerami 669

Terrorystyczna działalność emigracji ustaszowskiej 672

„Likwidacja” serbskich liberałów 674

Polityczna egzekucja Stane Kavčiča 681

„Stara gwardia rządzi, średnia generacja milczy, młoda gwardia urzęduje” 682

STAROŚĆ TITY 687

Utopia Kardelja 687

Konstytucja roku 1974 ‒ krok ku „republice wspólnej pracy” 689

Ustawa o pracy kolektywnej – rozpad jugosłowiańskiej gospodarki 696

Okres późnego „titoizmu” i śmierć Kardelja 701

Ochłodzenie stosunków między Waszyngtonem a Belgradem 706

Wroga emigracja kominformowska 712

Rok 1974 ‒ nowa Komunistyczna Partia Jugosławii 715

Ochłodzenie stosunków z Moskwą 723

JOVANKA I INNE 727

Pelagija Denisovna Belousova i syn Žarko 729

Elsa Johanna König „Lucija Bauer” 733

Herta Haas i Davorjanka Paunović „Zdenka” 734

Jovanka Budisavljević 738

ŚMIERĆ TITY I JEGO SPUŚCIZNA POLITYCZNA 759

Kult jednostki 759

Problem zdrowia Tity i jego ewentualnej dymisji 767

Tito i ruchy wyzwoleńcze w Trzecim Świecie 777

Problem niezależności ruchu państw niezaangażowanych 779

„Nic nie może nas zaskoczyć” 784

Wszystko przemija ‒ Jugosławia także 786

Śmierć Tity 790

Spis treści 847

WYKAZ SKRÓTÓW 797

BIBLIOGRAFIA 801

INDEKS OSOBOWY 825

SPIS ILUSTRACJI 840Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania