książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Theatrum pośrodku rynku. Zabudowania targowe na rynku średniowiecznego Poznani

Theatrum pośrodku rynku. Zabudowania targowe na rynku średniowiecznego Poznani

Rogalanka A. Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-943684-94

Oprawa: miękka
Ilość stron: 152
Wymiary: 165 x 235

49.00 zł


Książka zmarłej w 2011 roku historyczki sztuki, stanowiąca próbę zrekonstruowania dawnego poznańskiego rynku. Od XIII wieku, czyli od założenia lewobrzeżnego Poznania, rynek i otaczające go budynki ulegały nieustannym przekształceniom Odpowiedź na pytanie, kiedy i jakie budynki składały się na jego zabudowę, nie jest, jak pisze we wstępie autorka, prosta i jednoznaczna. Poza ratuszem, a więc obiektem nie należącym do ścisłej zabudowy targowej, reszta Starego Rynku, zachowana wprawdzie do 1945 r., jest strukturą mocno przekształconą i niewiele mówiącą o dawnym, średniowiecznyn zespole miejskim. W Poznaniu zanikła prawie zupełnie wiedza o dawnym historycznym użytkowaniu grupy budynków pośrodku rynku – stwierdza autorka – Jedynym śladem dawnego użytkowania był istniejący i funkcjonujący do 1939 r. zespół jatek rzeźniczych w zachodniej części bloku śródrynkowego. Zanikły nawet dawne nazwy uliczek, wiążących zespół gęstą siecią w logiczną niegdyś całość użytkową.

Studium Anny Rogalanki, do tej pory pozostające w wersji maszynopisowej, odtwarza ten ważny fragment miejskiej substancji, lokuje w czasie i miejscu dawne sukiennice, jatki, postrzygalnie, kramy jedwabne i inne budynki średniowiecznego i bliższego nam w czasie Poznania.

Praca bogato ilustrowana, w tym wieloma fotografiami archiwalnymi



Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania