książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia
Okres historyczny historia najnowsza
Teroryzm północnokaukaski

Teroryzm północnokaukaski

Źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku Grabowski T. W. Ignatianum
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-7614-349-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 471
Wymiary: 155 x 230

59.90 zł


Opracowanie stanowi poważny wkład w naszą wiedzę na temat współczesnego terroryzmu religijnego. Można mieć jedynie nadzieję, iż utworzenie nowej dyscypliny naukowej – nauk o bezpieczeństwie – będzie owocowało wartościowymi pracami naukowymi poświęconymi różnym aspektom kształtowania przestrzeni bezpieczeństwa i udziału poszczególnych państw w tym przedsięwzięciu.

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk, Uniwersytet WarszawskiMonografia podejmuje niezwykle ciekawy i stosunkowo rzadko poruszany w polskiej literaturze specjalistycznej problem terroryzmu na obszarze Kaukazu Północnego. (...) Oprócz solidnej podstawy metodologicznej, precyzyjnego sposobu dowodzenia oraz trafności sformułowanych wniosków, do jej głównych zalet należy zaliczyć liczbę oraz jakość wykorzystanych źródeł. Zgromadzona przez Autora Bibliografia musi budzić uznanie. Swoje rozważania oparł on bowiem nie tylko na raportach, artykułach naukowych i monografiach w języku polskim i angielskim, ale przede wszystkim w języku rosyjskim. Wiele przytoczonych za badaczami i mediami rosyjskimi informacji pojawia się w polskiej literaturze specjalistycznej po raz pierwszy, co zdecydowanie podnosi wartość merytoryczną ocenianej książki. Za poważną zaletę można uznać fakt, że Autor starał się omawiane zagadnienia weryfikować w kilku źródłach, konfrontując ze sobą rozmaite teorie wyjaśniające przebieg bądź implikacje zamachów terrorystycznych. Nie ulega więc wątpliwości, iż jest to solidna praca, świadcząca o dużej wiedzy i zaawansowanym warsztacie naukowym Badacza.

Dr hab. Miron Lakomy, Uniwersytet Śląski w Katowicach

W treści po wstępie czytelnik odnajdzie temat sformułowany w 5 głównych rozdziałach podzielonych na bardziej konkretne podrozdziały, które naukową treścią nawiązują do tytułu oraz podtytułu pracy. Na końcu widnieją:

-Zakończenie
-Aneksy
-Bibliografia
-Spis tabel
-Spis wykresów
-Spis zdjęć
-Spis rycin
-SummaryOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania