książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Tadeusz Korzon (1839-1918)

Nakład wyczerpany!

Tadeusz Korzon (1839-1918)

Między codziennością, nauką a służbą narodowi Kolbuszewska J. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
Rok wydania: 2011
ISBN: 978-83-7525-587-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 366
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

44.10 zł


Prezentowana praca jest dziełem rzetelnym, oryginalnym, wpisującym się w najciekawsze obszary współczesnej historii historiografii. Pokazuje poważny wpływ historyków, a zwłaszcza Tadeusza Korzona, na stan nastrojów społecznych i rozwój świadomości historycznej Polaków przełomu XIX i XX wieku (...) Jolanta Kolbuszewska świadomie odeszła od najczęściej stosowanej praktyki prezentacji dziejopisarstwa ograniczającej się do nakreślenia umysłowego i ideologicznego tła epoki wzbogaconego o bio- bibliograficzne szczegóły z życia danego historyka. Poszła w kierunku historii historiografii uprawianej jako studium codzienności dziejopisarzy i towarzyszącej temu próbie „uczłowieczenia autora". Historyka warszawskiego uczyniła „przewodnikiem” po prezentowanej epoce i świecie jej wartości (...)

Z recenzji
prof. nadzw. dr. hab. Andrzeja Stępnika

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I. „W jakich warunkach Polak wyrabiał się na historyka”? Korzona droga do historii

Wprowadzenie
1. Życie rodzinne jako fragment codzienności bohatera
2. Korzon na tle środowiska inteligencji warszawskiej drugiej połowy wieku XIX
3. Bohater i reprezentanci wybranego pokolenia polskich historyków epoki popowstaniowej
Podsumowanie

Rozdział II. Między scjentyzmem, obiektywizmem a służbą na rzecz narodu. Wizerunek Korzona i recepcja jego twórczości w XX stuleciu

Uwagi wstępne
1. Tadeusz Korzon w opiniach współczesnych
Człowiek, patriota, zasłużony obywatel
Pedagog, wychowawca młodzieży
Wybitny historyk
2. Bohater i jego dorobek po roku 1945
Burżuazyjny uczony
Klasyk historiografii
Biograf, historyk wojskowości
Podsumowanie

Rozdział III. „Lekarstwo”, „kordiał”, „przestroga” – historiografia w służbie narodu (Korzon i jego pokolenie)

Postawienie problemu
Historiografia narodowa – wybrane kategorie
1. Naród w XIX-wiecznej humanistyce i historiografii
Wizja narodu w twórczości historycznej Korzona
Polski naród w ujęciu Kazimierza Jarochowskiego i Józefa Szujskiego
2. Polski bohater narodowy
Heros, wzór osobowy w refleksji dziejowej Korzona
Wielcy w dziejach Polski w refleksji Szujskiego i Jarochowskiego
3. Relacja Swój–Obcy
Korzonowskie zmagania z „obcymi” interpretacjami polskiej przeszłości
„MY”–„ONI” w twórczości Jarochowskiego i Szujskiego
Podsumowanie

Zakończenie. Dziedzictwo Korzona?Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania