książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia , warsztat
Okres historyczny wiek XVI - XVIII
Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu

Szlachta polsko-inflancka wobec przełomu

Materiały z dyneburskich akt grodzkich i ziemskich z lat 1764-1775 Dybaś B., Jeziorski P. A., Wiśniewski T. Instytut Historii PAN
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-8365880-45-1

Oprawa: miękka ze skrzydełkami
Ilość stron: 702
Wymiary: 165 x 235

70.00 zł


Prezentowany zbiór materiałów źródłowych pozwala spojrzeć na zagadnienie pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej polsko-litewskiej z perspektywy zagarniętego przez Rosję w 1772 roku województwa inflanckiego (Księstwa Inflanckiego, czyli dawnych Inflant Polskich; historycznej krainy Łotwy, zwanej Łatgalią). Zbiór zawiera dokumenty ilustrujące życie polityczne i wydarzenia o charakterze publicznym tego pogranicznego województwa w latach poprzedzających pierwszy rozbiór, także w burzliwym okresie konfederacji barskiej. Ukazują one ponadto realizację postanowień traktatu rozbiorowego w praktyce oraz — w lwiej części — jego następstwa dla szlacheckiej społeczności, jej przystosowywanie się do nowej sytuacji politycznej, ustrojowej i zwłaszcza społecznej, z koniecznością udowodnienia swojego szlacheckiego statusu.

Wydane dokumenty pochodzą z lat 1764-1775. Zaczerpnięte zostały z ksiąg grodzkich i ziemskich dyneburskich, przechowywanych aktualnie w Łotewskim Państwowym Archiwum Historycznym w Rydze. Ich publikacja była możliwa dzięki wsparciu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (nr projektu lbH 15 0199 83), a także współpracy Wydawnictwa Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwa Naukowego w Toruniu.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania