książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Synteza prawa polskiego 1918-1939

Nakład wyczerpany!

Synteza prawa polskiego 1918-1939

Guz T. (red.), Głuchowski J. (red.), Pałubska M.R. (red.) C.H. Beck
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-255-2892-8

Oprawa: twarda
Ilość stron: 1005
Wymiary: 135 * 225

240.00 zł


Wprowadzenie

Opis syntezy prawa polskiego okresu II Rzeczpospolitej (1918–1939) jest
przedsięwzięciem szczególnym nie tylko w skali polskiej, ale i europejskiej. Dzieje się tak dlatego, że od 1795 do 1918 r. nasz kraj był podzielony pomiędzy Austrię, Prusy i Rosję. W związku z powyższym, na byłych terenach
polskich wdrożono kilka odrębnych systemów prawnych. Taki stan rzeczy powodował, że w miarę upływu czasu coraz bardziej się zacierały kontury ukształtowanego na przestrzeni wieków, rodzimego systemu prawa.
Odzyskanie niepodległości wymagało połączenia rozdzielonej przez zaborców Polski w jedną całość. Konieczne stało się wprowadzenie funkcjonalnego porządku prawnego i administracyjnego, systemu władzy ustawodawczej i wykonawczej, budowa instytucji publicznych i administracji na szczeblu centralnym oraz szczeblach terenowych. W nocie z 16.11.1918 r., w której
Józef Piłsudski informował o powstaniu państwa polskiego, znalazł się zapis, że „powstaje ono z woli całego narodu i opiera się na podstawach demokratycznych”.
Niniejsza praca ściśle nawiązuje do naszej publikacji „Prawo polskie. Próba syntezy” (Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009), w której przedstawiliśmy obowiązujący stan prawny, który uległ istotnym zmianom w latach 90. XX w. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin prawa, ale jednocześnie wiele opracowań w jednym i drugim tomie ma tego samego autora. Identyczny jest też skład zespołu redakcyjnego.
Ze względów merytorycznych najwięcej uwagi poświęcono prawu cywilnemu, prezentując w odrębnych trzech opracowaniach część ogólną, prawo rzeczowe i zobowiązania. Dopełnieniem problematyki cywilistycznej, słusznie postrzeganej jako korona prawa, jest prawo konstytucyjne, administracyjne karne, skarbowe (obecnie finansowe), gospodarcze, handlowe, pracy i kanoniczne. Za zasadne uznaliśmy też przedstawienie przedmiotów, które są w różnym stopniu powiązane z wyżej wymienionymi, a to: prawa spadkowego, rodzinnego, opiekuńczego i małżeńskiego, medycznego, proceduralnego oraz koncepcji własności intelektualnej. Całość wywodów rozpoczyna prezentacja filozofii prawa w okresie międzywojennym, a w dalszej kolejności
następuje tematyka prawa międzynarodowego.


Redaktorzy, maj 2012 rokuOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania