książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria biografie i wspomnienia
Okres historyczny przekrojowe
Sukces emigranta Włodzimierz Drzewieniecki i jego Fundacja

Sukces emigranta Włodzimierz Drzewieniecki i jego Fundacja

Semen K. E. Oficyna Wydawnicza Kucharski
Rok wydania: 2003
ISBN: 978-83-916154-8-5

Oprawa: miękka
Ilość stron: 156
Wymiary: 135 x 215

12.60 zł


Opracowanie stanowi kompletną monografię Włodzimierza Drzewienieckiego, profesora historii i założyciela Polskiej Fundacji Kulturalnej w Buffalo. Praca dzieli się na cztery główne rozdziały. Po części poświęconej ukształtowaniu Polonii w Buffalo po II wojnie światowej, zostaje omówiona działalność powstałej tam Polskiej Fundacji Kulturalnej. Kolejne części to biogram Włodzimierza Mariana Drzewienieckiego i charakterystyka twórczości popularyzatorskiej jego autorstwa. Przy okazji omawiania społeczności polskiej w Buffalo zostały podjęte następujące kwestie: tło polityczno-społeczne i przyczyny emigracji do Stanów Zjednoczonych, prasa polonijna, oświata i kultura, biblioteki oraz działacze polonijni w Buffalo. Pracę uzupełniają dwa aneksy - inwentarz archiwum oraz bibliografia podmiotowa i przedmiotowa.
Publikacja może być pomocna osobom zajmującym się zagadnieniami kultury emigracyjnej lub bibliotekoznawstwem i prasoznawstwem polonijnym.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania