książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria biografie i wspomnienia
Okres historyczny historia najnowsza
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 5: 1958

Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 5: 1958

Krupecka M. (red.) IPN
Rok wydania: 2018
Seria: Kościół Katolicki w dokumentach
ISBN: 978-83-8098-448-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 422
Wymiary: 170 x 245

33.60 zł


Rok 1958, z którego codzienne zapiski prymasa Stefana Wyszyńskiego trafiają właśnie do rąk czytelników, stanowił w Polsce przełom między krótkotrwałą odwilżą popaździernikową a powrotem do sprawdzonych metod ofensywy ideologii i władzy komunistycznej. Rok ten przynosił kolejne, definitywne już rozczarowania niespełnionymi obietnicami partii, która koniunkturalnie „normalizowała” stosunki z Kościołem, gdy potrzebowała poparcia społecznego, by szybko się potem wycofywać. Prymas Wyszyński, biorący odpowiedzialność za negocjacje i ustalenia podejmowane z władzami w imieniu Kościoła, a w gruncie rzeczy w imieniu narodu, od początku zdawał sobie sprawę z tego, że ustępstwa aparatu rządzącego wobec Kościoła mają charakter tymczasowy. O przyszłej antykościelnej ofensywie władz wiedział już wcześniej, o czym świadczą m.in. jego zapiski z 1957 r. czy wystąpienia na forum Komisji Głównej Episkopatu. W 1958 r. widział już wyraźnie, że porozumienie z grudnia 1956 r., zawarte po dojściu Gomułki do władzy, jest coraz bardziej lekceważone przez komunistów, a partia przechodzi do kontrataku.

Publikacja w ramach Centralnego Projektu Badawczego Instytutu Pamięci Narodowej „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce 1944–1989”.

Seria wydawnicza: „Kościół katolicki w dokumentach”.

Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 1: 1948-1952
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 2: 1953
Stefan Wyszyński, Pro memoria, t. 3: 1953-1956Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania