książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Spory o Grossa

Spory o Grossa

Polskie problemy z pamięcią o Żydach Dobrosielski P. Instytut Badań Literackich PAN
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65832-44-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 334
Wymiary: 140 x 205

36.30 zł


"Godne podkreślenia i wyróżnienia jest to, że wśród istniejących już badań tego tematu Paweł Dobrosielski obiera drogę odrębną i proponuje swoją własną autorską problematyzację. (...) Jego podstawowym zamierzeniem jest nie tyle odtworzenie tego, co zostało powiedziane w publicznych debatach wokół Grossa, ile raczej rozpoznanie warunków możliwości mówienia oraz leżących u podstaw dyskursu reguł jego wytwarzania. (...)

Wartość poznawcza pracy Pawła Dobrosielskiego, a także jej wymiar heurystyczny oraz jej moc perswazyjna nie polegają tylko na zgromadzeniu i uporządkowaniu rozległej bazy źródłowej, lecz przede wszystkim na trafnym, przekonującym i nowatorskim jej sproblematyzowaniu. (...)
Paweł Dobrosielski dokonał pionierskiego pod względem zakresu źródłowego i przyjętej metodologii, w pełni autorskiego opracowania problematyki recepcji pism Jana Tomasza Grossa. (...)
Powstała książka, której znaczenie nie wyczerpuje się tylko na opisie pewnych praktyk dyskursywnych, lecz odsłania mechanizmy wytwarzania imaginarium społecznego Polaków i profilowania narodowej tożsamości, dla której doświadczenie Zagłady okazuje się dziedzictwem często niechcianym, odrzucanym, na różne sposoby oswajanym, ale przecież
- niezbędnym".

(z recenzji prof. Jacka Leociaka)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania