książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria czasy starożytne , mity i religie
Okres historyczny starożytność
Społeczeństwo i religia w świecie antycznycznym

Społeczeństwo i religia w świecie antycznycznym

Olszaniec S. (red.), Wojciechowski P. (red.) Wyd. Naukowe UMK
Rok wydania: 2010
ISBN: 9788323124696

Oprawa: miękka
Ilość stron: 452
Wymiary: 160 x 225

65.00 zł


W dniach 20-22 września 2007 roku w Toruniu odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Komisję Historii Starożytnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. W trakcie jej trwania wygłoszono niemal trzydzieści referatów poświęconych różnym aspektom historii społecznej świata antycznego. Przygotowany przez nas III tom serii „Społeczeństwo i religia w świecie antycznym" zawiera ogromną większość tych wystąpień. Ich autorzy najczęściej koncentrują się na tematyce religijnej obejmującej świat wierzeń grecko-rzymskich, a także wczesnego chrześcijaństwa, ale nie brakuje również artykułów dotyczących kwestii prawnoustrojowych, a nawet historii politycznej i wojskowości antycznej. Obszerny zakres tematyczny konferencji spowodował, że w jej obradach wzięli udział przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków badawczych zajmujących się studiami nad dziejami starożytnymi. Liczba tych ośrodków stale rośnie, a odbywające się regularnie spotkania, takie jak to w Toruniu, stanowią okazję zarówno do prezentacji wyników badań, jak i integracji coraz większego środowiska polskich starożytników. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż znakomita większość referatów została przygotowana przez badaczy należących do najmłodszej generacji polskich starożytników.

Spis treści

Robert Sebastian Wójcikowski - Religia Achemenidów
Tomasz Morawiec - Sakralno-militarny aspekt epizemy lakońskiej w okresie wojny archidamijskiej
Maria Musielak - Religia w polityce Związku Beockiego w IV w. przed Chr
Lucyna Kostuch - Kobieta wobec sacrum wojny
Jacek Sieradzan - Sokrates jako mag u Platona
Tomasz Mojsik - Kult muz w świecie antycznym - próba rekonesansu
Tomasz Grabowski - Tryphé w ideologii Ptolemeuszy
Andrzej Wypustek - Motyw porwania przez bóstwo w greckich epigramach nagrobnych
Małgorzta Pawlak - Wierzenia ludów południowej Apulii - pytania i kontrowersje
Dorota Dutkiewicz - Eneasz, Sycylia a bogowie
Miron Wolny - Świadkowie przysięgi Hannibala (215 p.n.e
Norbert Rogosz - Społeczne i religijne aspekty walk politycznych w Rzymie w 59 r. przed Chrystusem
Maciej Milczanowski - Kult boskiego Cezara w polityce propagandowej Oktawiana
Katarzyna Balbuza - Aion z Afrodyzjas i koncepcja filozoficzna saeculum aureum Augusta
Paweł Sawiński - Śmierć następcy tronu i formy jego pośmiertnego uhonorowania w okresie pryncypatu Augusta i Tyberiusza
Agata A. Kluczek - Motywy religijne w mennictwie z Serdiki a problemy społeczności lokalnej i ogólnopaństwowe Cesarstwa Rzymskiego (II-III w.)
Krzysztof Królczyk - Expeditio Germanica cesarza Karakalli (213 r. po Chr.)
Danuta Okoń - Reforma religijna cesarza Heliogabala a jego małżeństwa
Mateusz Żmudziński - Społeczeństwo i religia na terenie rzymskiej Dacji - ważniejsze problemy
Adam Łukaszewicz - Rzymianin i ludożercy
Bożena Gustowska - Właściciele i pracownicy warsztatów ceramicznych w prowincjach nadreńskich w okresie pryncypatu
Igor Wypijewski - Marmoreo Licinus tumulo iacet, at Cato nullo, Pompeius paruo; quis putet esse deos? Groby wyzwoleńców cesarskich
Ledosław Olszewski - „Religia" i „kult cesarski" w starożytnym Rzymie - z życia pojęć
Robert Suski - Klaudiusz II jako „zbawca (cywilizowanego)świata"
Katarzyna Maksymiuk - Działania Dioklecjana wobec manichejczyków w Egipcie
Michał Kosznicki - Obraz ojca-filozofa w późnoantycznych mowach Temistiusza
Jacek Wiewiorowski - Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne)
Rafał Kosiński - Kilka uwag o Henotikonie i domniemanym zwrocie w polityce religijnej cesarza ZenonaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania