książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Śladami Mateczników Polskości cz. I

Śladami Mateczników Polskości cz. I

Zarębski M. A. Świętokrzyskie Towarzystwo Regionalne
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-64439-81-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 80
Wymiary: 210 x 210

42.00 zł


Album wydany z okazji 15-lecia Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego jest dedykowany
Adamowi Bieniowi, patronowi Mateczników Polskości w 120.rocznicę jego urodzin.

Fragment recenzji:
"Album dr Macieja Andrzeja Zarębskiego „Śladami
Mateczników Polskości” jest jak ożywcza kropla deszczu
spadła na wyschniętą ziemię. To przybliżenie przeciętnemu Polakowi zaniedbywanych od lat, przez kolejne rządy,
spraw naszej tożsamości kulturowej. To w końcu swoisty
przewodnik po inicjatywie pasjonatów troszczących się
o drobne ogniwa kultury składające się na łańcuch kultury
ogólnonarodowej. Samą ideę powstania Mateczników doskonale przybliża w Słowie wstępnym autor zwracając uwagę na to, że potrzeba ocalenia naszych zrębów kulturowych,
na jakich powstała i rozwijała się polska państwowość, ma
przełożenie na patriotyczne wychowanie młodzieży. Podkreśla mozolną drogę powstawania ruchu matecznikowego, który obecnie zaczyna się coraz bardziej rozwijać mimo, że był niezauważany przez media,
wręcz omijany. W końcu dobrze się stało, że przy Radzie Działalności Pożytku Publicznego przy
kancelarii premiera, powołany został Zespół doraźny ds. Mateczników Patriotyzmu i Kultury Ludowej, któremu przewodniczy autor niniejszej książki dr Maciej Andrzej Zarębski. Można zatem
mieć nadzieję, że w końcu oddolna inicjatywa ruchu matecznikowego, dostrzeżona przez ośrodek
rządowy, będzie się rozwijała z pożytkiem dla kultury polskiej.
Podróż po Matecznikach otwiera Ośrodek Świętokrzyskich Mateczników Patriotyzmu i Kultury w Zagnańsku powstały na bazie Ośrodka Regionalizmu Świętokrzyskiego. To wręcz wzorcowy
przykład organizacji tego typu placówki założonej z funduszy prywatnych Macieja Zarębskiego,
w jego własnej willi. To człowiek z przekazaną w genach przez rodziców, miłością do swojej Ojczyzny, który niezmordowanie poświęca swoje życie ratowaniu od zapomnienia i promowaniu zabytków kultury materialnej i niematerialnej będących podstawą naszego bytu narodowego. To trzeba
na własne oczy zobaczyć w Zagnańsku zwiedzając zbiory muzealne zgromadzone w Sali Patriotyzmu i Sali Regionalizmu. Tam można zadumać się nad trudnymi dla narodu drogami wykuwania
naszej niepodległości przez przywództwo znanych postaci prowadzących nas do zwycięstwa. Tam
też możemy zapoznać się ze zbiorami kultury regionalnej Ziemi Świętokrzyskiej.
Całość książki poświęcona jest omówieniu 43 Mateczników o przeróżnych formach tematycznych. Są więc izby pamięci znanych postaci, czy wydarzeń historycznych danego miejsca, galerie
sztuki ludowej, instrumentów muzycznych, kuligów, zagród wiejskich, tkactwa, motocykli, muzea
parafialne, pustelnia kamedulska w Rytwianach i szereg innych, o których z pewnością czasami
nikt nie słyszał. Omówieniu tychże mateczników towarzyszy relacja fotograficzna oraz ewentualne kontakty do wizyt. Odnotować tu trzeba, że w zasadzie są to inicjatywy prywatne, chociaż
są i placówki samorządowe typu muzeów danej Ziemi lub placówki sakralne. Jest to znakomicie
opracowany przewodnik po polskiej historii i polskich korzeniach kulturowych, zachęcający do
poznawania naszych dziejów i szeroko propagowany".
Lucyna KukomskaOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania