książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria archeo , rycerze i zakonnicy
Okres historyczny średniowiecze
Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku

Nakład wyczerpany!

Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku

Danielewski M. Instytut Historii UAM
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-63047-77-1

Oprawa: miękka
Ilość stron: 364
Wymiary: 170 x 240

Dostępność: Niedostępna

49.00 zł


Od autora:

"Moja praca doktorska składa się z wstępu pięciu rozdziałów, zakończenia oraz licznych fotografii i map. Prowadzone badania pozwoliły na wysunięcie licznych wniosków i postawienie szeregu postulatów względem grodów, ich funkcji oraz kilku innych zagadnień. Szczególnie ważne są uwagi dotyczące chronologii grodów. Interdyscyplinarne podejście do problemu pozwoliło na przeprowadzenie weryfikacji chronologii interesujących mnie obiektów obronnych. Ustalenie czasu funkcjonowania danych grodów umożliwiło przejście do rozważań nad ich funkcjami. Kolejno omówiłem funkcje wojskowe interesujących mnie obiektów obronnych. Równie interesujące wydają się wnioski dotyczące funkcji gospodarczych grodów. W ramach rozważań omówiłem daniny, które są wzmiankowane w źródłach i odnoszą się do Kujaw. Interesujące są wnioski dotyczące osad, których mieszkańcy wykonywali pewne określone prace na rzecz władcy. Z rozmieszczenia tych wsi wyraźnie wynika, że na Kujawach grupowały się one wokół najważniejszego z grodów, Kruszwicy. Następnie nieco uwagi poświeciłem sądowniczo-policyjnym funkcjom administracji państwowej rezydującej w grodach. W dalszych rozważaniach podjąłem się dyskusji z hipotezą Tadeusza Lalika o grodach jako centrach kościelnych. Kolejnym tematem, któremu poświeciłem uwagę były relacje przestrzenno-chronologiczne grodów i miast. Podsumowując należy stwierdzić, że tematyka sieci grodowej na Kujawach i jej funkcji to temat trudny do badań. Potrzeba korzystania z warsztatu badawczego historyka, ale i archeologa, zwiększała trudność studiów nad tytułową problematyką"Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania