książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria warsztat
Okres historyczny dwudziestolecie międzywojenne
Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej

Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej

Geneza niektórych rozwiązań prawnych. Adamczewski M. DiG
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-286-0078-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 248
Wymiary: 170 x 245

52.50 zł


Sfragistykę II RP dotychczas odtwarzano na podstawie regulacji prawnych publikowanych w „Dzienniku Ustaw”. Ważnym źródłem dociekań były też pieczęcie, które zarówno potwierdzały treść regulacji, jak i wskazywały na odstępstwa od litery prawa. Sfragistyka państwowa i samorządowa… została opracowana na podstawie materiałów roboczych wytworzonych w centralnych urzędach II Rzeczypospolitej w trakcie prac nad projektami ustaw i rozporządzeń w sprawie godeł i barw Rzeczypospolitej. Taka podstawa źródłowa i dane nt. inspiracji sprzed 1918 r. pozwoliły wyjaśnić motywy i intencje prawodawcy, który w latach 1918-1939 konsekwentnie tworzył spójny system sfragistyczny. Dane zawarte w Sfragistyce państwowej i samorządowej… pozwalają dostrzec problemy, które rozwiązywali legislatorzy II Rzeczpospolitej i które – rozwiązane w międzywojniu lub wówczas zignorowane – są obecne w sfragistyce III Rzeczypospolitej.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania