książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria wojny, batalie, potyczki
Okres historyczny XIX wiek
Rok 1863 w kilku odsłonach

Rok 1863 w kilku odsłonach

Niebelski E. (red.) KUL
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-8061-170-2

Oprawa: twarda
Ilość stron: 456
Wymiary: 175 x 245

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

47.00 zł


SPIS TREŚCI
Przedmowa (Eugeniusz Niebelski)

I. W przededniu powstania

Tadeusz Grab (Lublin), Kosa - zwycięska broń polskich wizji zbrojnych XIX wieku
Andrzej Nowak (Kraków), Wątek religijnej konfrontacji w przedpowstaniowej publicystyce emigracyjnej
"Kto nie nosi Krzyża swego..." Kazanie ks. Jana Chyliczkowskiego z Goraja na Zamojszczyźnie z czasów manifestacji patriotycznych 1861 roku

II. Spiskowcy i bojownicy
Wiesław Śladkowski (Lublin), Leon Frankowski i oddział lubelsko-puławski w powstaniu styczniowym
Jakub Malik (Lublin), Leon, Oleś i ciotka Domicela. Udział braci Głowackich w powstaniu styczniowym. (Rekonstrukcje i domysły)
Ireneusz Sadurski (Lublin), Antoniego Migdalskiego - ucznia gimnazjum lubelskiego powstańcze boje w 1863 roku
Jerzy Skrzypczak (Mielec), Maksymilian Oborski z Proszewa na Podlasiu, dwaj jego synowie i rok 1863
Idesbald Goddeeris (Leuven, Belgia), Wielobarwne polonofi lstwo i całkowita neutralność. Belgijskie reakcje na polskie powstanie 1863 roku

III. Postawy kleru. Święci roku 1863
Elżbieta Orzechowska (Radom), Duchowni Sandomierza w manifestacjach 1861 roku
Wiesław Caban (Kielce), Ponownie w sprawie zjazdów księży diecezji sandomierskiej i krakowsko-kieleckiej w 1862 roku
Irena Wodzianowska (Lublin), W rękach "Wieszatiela". Gen. Michaił Murawjow wobec Kościoła katolickiego na Litwie i Białorusi (1863-1865)
Zinaida Antonowicz (Mińsk, Białoruś), Antonij Przyjałgowskij - szkłowskij wikarij i uczastnik wosstanija 1863-1864 gg.
Eugeniusz Niebelski (Lublin), "Agitator" z Krzeszowa nad Sanem. Powstańcze i zesłańcze losy ks. Stanisława Matrasia
Stanisław Wiech (Kielce), Rosyjskie stereotypy polskich kapłanów - spiskowców, powstańców, wrogów Rosji, cara i prawosławia
Elżbieta Orman (Kraków), Pomiędzy obowiązkiem wobec Kościoła a Ojczyzny. Duchowni roku 1863 w biogramach "Polskiego Słownika Biografi cznego"
Roland Prejs OFMCap (Lublin), "Następstwa żywotne" - święci i błogosławieni Kościoła katolickiego epoki powstania styczniowego

IV. Powstanie i zsyłka w obrazach i w pamięci
Jan Ptak (Lublin), Chorągwie powstańcze 1863 roku - symbolika, przesłanie, dziedzictwo
Eugeniusz Niebelski (Lublin), Malarze Syberii i Sybiru, zesłańcy 1863 roku - Stanisław Wroński i Maksymilian Oborski
Album rysunków zesłańców w Pietropawłowsku z 1870 roku (oprac. Alina Jurkiewicz-Zejdowska)
Fotografie księży z okresu powstania 1863 roku w Archiwum Muzeum Hrabiego Michaiła Murawiowa w Wilnie (oprac. Helena Szymanel)
Marian Lappe (Lublin), "Usola. Warzelnia soli pod Irkuckiem" - plany osady nad Angarą oraz przestrzeń katorżnych prac i zamieszkania zesłańców postyczniowych
"Sekretno/Ściśle poufne" - rządowy rejestr politycznych zesłańców uwolnionych od nadzoru policyjnego carską amnestią z 13/17 maja 1871 roku (oprac. Eugeniusz Niebelski)

V. 150. rocznica Powstania Styczniowego w Lublinie
Tadeusz Grab (Lublin), Lubelskie obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego i międzynarodowa konferencja naukowa "Rok 1863. Walka-Kraj-Lubelszczyzna-Kościół" w Lublinie 10-11 stycznia 2013 roku
Uczestnicy naukowego spotkania w Lublinie w rysunkach Pauliny Kopestyńskiej. Album
Bp Cyryl Klimowicz (Irkuck, Rosja), Kościół katolicki na Syberii i kult św. Rafała - historia, pamięć i duszpasterstwo dziś (Przemówienie do uczestników konferencji naukowej, wygłoszone w KUL 11 stycznia 2013 r.)
"Ojczyznę wolną..." Kazanie o. Rolanda Prejsa OFMCap wygłoszone 26 stycznia 2013 r. w 150. rocznicę Powstania Styczniowego (Kościół OO. Kapucynów przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie)
Indeks nazwiskOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania