książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Reszki Orła-Hektora

Reszki Orła-Hektora

Ślad frazeologiczny w hiszpańskich przekładach wierszy Wisławy Szymborskiej Studzińska J. Wydawnictwo Naukowe UAM
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-232-3535-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 240
Wymiary: 155 x 225

26.70 zł


Frazeologizmy w przekładzie poezji to zagadnienie zgłębione w niewielkim tylko stopniu. Istnieją opracowania na temat frazeologizmów w przekładzie, frazeologizmów w poezji oraz poezji w przekładzie. Do rzadkości należą jednak publikacje łączące te trzy zagadnienia. Bezpośrednią motywację do podjęcia rozważań przedstawionych w niniejszej pracy stanowiła lektura hiszpańskich tłumaczeń wierszy Wisławy Szymborskiej. Nasuwało się pytanie, z czego wynika znaczna niekiedy odmienność obrazów wyłaniających się z tekstu oryginalnego i docelowego. Za wyborem frazeologizmów jako przedmiotu analizy w przekładzie tekstów Szymborskiej stoją trzy przesłanki. Po pierwsze, szczególna rola figuratywnych związków wyrazowych w poezji noblistki, zarówno w wymiarze filozoficznym, jak i artystycznym. Po drugie, wartość obrazowa frazeologizmów, stanowiąca istotny wkład w metaforykę tekstu poetyckiego jako takiego. Po trzecie, swoistość frazeologizmów dla danego języka naturalnego, skłaniająca do pytania o konsekwencje nieprzystawalności zasobów frazeologicznych dla przekładu.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania