książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ofiary wojny , Polska po wojnie
Okres historyczny przekrojowe
Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) t. 5


Chwilowy brak pozycji!

Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) t. 5

Losy żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego Roch po II wojnie światowej Indraszczyk A. (red.), Krzysztofiński M. (red.) Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-7901-053-0

Oprawa: miękka
Ilość stron: 424
Wymiary: 160 x 235

18.50 zł


Piąty już tom serii Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1944/1945-1989) - wspólnego przedsięwzięcia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego oraz rzeszowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Publikacja stanowi pokłosie konferencji naukowej, jaka odbyła się w Rzeszowie w dniach 1-3 grudnia 2010 r. i jest poświęcona losom żołnierzy Batalionów Chłopskich oraz działaczy Stronnictwa Ludowego „Roch” po II wojnie światowej.

SPIS TREŚCI

STAN BADAŃ I UPAMIĘTNIANIE POWOJENNYCH DZIEJÓW RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk - Stan badań i potrzeby badawcze nad losami żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego

Mateusz Szpytma - Dorobek pracowników Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2000-2010 w zakresie badania historii wsi i ruchu ludowego

Stanisław Durlej - Upamiętnianie losów żołnierzy i działaczy ruchu ludowego

RUCH LUDOWY WOBEC AKCJI „BURZA”

Piotr Matusak - Udział Batalionów Chłopskich w akcji powstańczej „Burza” (lato-jesień1944r.)

Waldemar Grabowski - Ludowcy w przejmowaniu władzy przez struktury Polskiego Państwa Podziemnego w latach 1944-1945

Grzegorz Ostasz - Ludowcy w strukturach Delegatury Rządu po akcji „Burza” na Rzeszowszczyźnie

UJAWNIANIE SIĘ STRUKTUR KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO W POLSCE ORAZ STOSUNEK KOMUNISTÓW DO LUDOWCÓW

Antoni Mieczkowski - Ujawnianie się struktur ruchu ludowego w województwie lubelskim. Geneza „lubelskiego” Stronnictwa Ludowego

Romuald Turkowski - Ujawnienie się struktur politycznych Stronnictwa Ludowego „Roch” - powstanie Polskiego Stronnictwa Ludowego (1945-1946)

Mariusz Krzysztofiński - Komuniści wobec ludowców na Rzeszowszczyźnie (1944-1945)

REPRESJE WOBEC ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I DZIAŁACZY KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO

Tadeusz Doroszuk - Represje wobec działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Podlasiu w latach 1944-1947

Paweł Popiel - Przykłady działań PPR, PZPR, UB, SB wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich w województwie warszawskim po II wojnie światowej

Jacek Romanek - Działania UBP wobec żołnierzy Batalionów Chłopskich na Lubelszczyźnie w latach 1944-1954

Bogusław Wójcik - Prześladowania żołnierzy Batalionów Chłopskich na Rzeszowszczyźnie

LOSY DZIAŁACZY LUDOWYCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Marzena Grosicka - Powojenne losy działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego na Kielecczyźnie

Jan Hebda - Losy żołnierzy i działaczy konspiracyjnego ruchu ludowego regionu tarnowskiego po 1944 roku

Arkadiusz Indraszczyk - Losy ludowców - emigrantów politycznych po II wojnie światowej

BIOGRAFIE ŻOŁNIERZY BATALIONÓW CHŁOPSKICH I DZIAŁACZY KONSPIRACYJNEGO RUCHU LUDOWEGO

Janusz Gmitruk - Chłopski Ruch Oporu po II wojnie światowej. „Testament Łedy”

Paweł Perzyna - Fenomen niespełnionej kariery politycznej Błażeja Stolarskiego

Krzysztof Kaczmarski - „Chłopski radykał” czy „klerykał”? Przyczynek do biografii Zdzisława Wiktora Jedlińskiego (1897-1975)

Mirosław Surdej - Polskie Powstańcze Siły Zbrojne - próba odbudowania chłopskiej konspiracji zbrojnej w Polsce w początkach lat pięćdziesiątych XX w.

Jerzy Bednarek - Kazimierz Nadobnik (1913-1981). Szkic do biografii polityka ruchu ludowegoOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania