książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria historia narodów
Okres historyczny wiek XVI - XVIII , XIX wiek
Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701 - 1806)

Nakład wyczerpany!

Prusy w okresie monarchii absolutnej (1701 - 1806)

Wachowiak B. (red.) Wydawnictwo Poznańskie
Rok wydania: 2010
Seria: Historia Prus
ISBN: 978-83-7177-666-3

Oprawa: twarda
Ilość stron: 1016
Wymiary: 175 x 245

Dostępność: Niedostępna

95.00 zł


Kolejny już, drugi tom Historii Prus.
Za początek nowego, trwającego kolejny wiek, etapu w dziejach władztwa Hohenzollernów, w toku którego dokonało się przekształcenie państwa brandenbursko-pruskiego (którego historię omówiono w tomie pierwszym) w państwo pruskie, przyjęto początek roku 1701, kiedy doszedł do skutku akt koronacji elektora Fryderyka III na króla w Prusach jako Fryderyka I. Mimo sporej dozy umowności tej cezury, między innymi z uwagi na nieuznawanie przez dłuższy czas koronacji przez Polskę, zbiega się ona jednak, a tym samym odzwierciedla, z początkiem wielu istotnych tendencji i procesów, w wyniku których ukształtowało się państwo pruskie. Zewnętrznym tego wyrazem było rozszerzenie lokalnej, wywodzącej się od bałtyjskiego plemiona Prusów i związanej początkowo przede wszystkim z położonym poza obszarem Rzeszy Księstwem Pruskim, zwanym w Polsce w pierwszej połowie XVIII w. nadal Prusami brandenburskimi, nazwy terytorialnej Prus na całą monarchię Hohenzollernów. Oprócz upowszechniania się przymiotnika „królewski” w nazwach instytucji, urzędów, a nawet jednostek armii pruskiej, istotnym etapem w tym procesie było również powstanie po pierwszym rozbiorze Polski i zagarnięciu przez Fryderyka II Pomorza Gdańskiego określeń Prusy Wschodnie i Prusy Zachodnie. Zauważyć warto, że mimo historycznego charakteru są one z wytrwałością godną lepszej sprawy do dzisiaj niejednokrotnie używane w Niemczech również w znaczeniu aktualnych nazw terytorialnych.
Podstawowe znaczenie zespół autorski przywiązywał do systematycznego, całościowego, obiektywnego i we wzajemnym powiązaniu przedstawienia wszystkich dziedzin pruskiego procesu dziejowego w XVIII w. oraz ukazania miejsca i roli ówczesnych Prus w dziejach Polski, Niemiec i całej Europy. Takie podejście, zgodne z generalnymi założeniami niniejszej syntezy, powinno służyć postępowi w badaniach prusoznawczych, przyczyniając się do przezwyciężenia niedostatków, w tym także stereotypów widocznych w dotychczasowych opracowaniach, zwłaszcza w kwestii oceny pruskiej monarchii absolutnej XVIII stulecia oraz genezy i znaczenia dziejowego rozbiorów Polski. W ocenach, nawiązując do dewizy suum cuique, znajdującej się na ustanowionym w 1701 r. Orderze Czarnego Orła, zespół autorski przywiązywał natomiast dużą wagę, aby w sposób sprawiedliwy „oddać każdemu co się komu należy”, i to nie tylko w ukazywaniu stron pozytywnych, ale też i negatywnych opisywanych wydarzeń i procesów.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania