książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921) Tom 2

Polskie Wojska Lotnicze w okresie walk o granice państwa polskiego (1918-1921) Tom 2

Walka i demobilizacja Niestrawski M. Napoleon V
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-65746-74-0

Oprawa: twarda
Ilość stron: 394
Wymiary: 170 x 240

60.90 zł


Pierwszy tom niniejszej pracy został poświęcony początkom polskiego lotnictwa wojskowego oraz zagadnieniom związanym z organizacją, personelem i sprzętem. Taki obraz polskiego lotnictwa jest rzecz jasna niepełny. Przeznaczeniem polskiego lotnictwa wojskowego było wspomożenie wojsk na ziemi, przede wszystkim piechoty, w trudnych walkach o kształt granic II Rzeczypospolitej.
Odradzająca się Polska była otoczona przez państwa wrogo do niej nastawione. Z niemal każdym z sąsiadów trzeba było walczyć z bronią w ręku o panowanie nad poszczególnymi obszarami historycznych ziem polskich. Swój udział w tych walkach zaakcentowały polskie samoloty i balony obserwacyjne. Temat ten postarano się zobrazować w pięciu rozdziałach obecnego tomu.Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania