książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria armie i żołnierze , warsztat
Okres historyczny historia najnowsza
Polska historiografia wojskowa

Polska historiografia wojskowa

Stan badań i perspektywy Ćwięk H. (red.), Siewier M. (red.) Wyd. Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie
Rok wydania: 2022
ISBN: 978-83-66536-68-5

Oprawa: twarda
Ilość stron: 288
Wymiary: 170 X 245

Dostępność: Dostępna za 3-5 dni

82.00 zł


Zmiany organizacyjne w Wojsku Polskim po transformacji ustrojowej, rozpoczętej w 1989 r., spowodowały likwidację znacznej liczby komórek badawczych i dydaktycznych zajmujących się historią wojskowości w uczelniach wojskowych. Przy niektórych polskich uniwersytetach istniały komórki organizacyjne zajmujące się historią wojskową, choć obecnie należą one do rzadkości. Polscy historycy wojskowości odgrywali ważną rolę w międzynarodowych stowarzyszeniach. Pisze o tym prezes Stowarzyszenia Historyków Wojskowości prof. dr hab. Tadeusz
Panecki. W niniejszym opracowaniu kilkunastu autorów prezentuje wyniki swoich badań.

Na treść publikacji składają się wartościowe artykuły autorstwa: prof. dr. hab. Tadeusza Paneckiego pt. Miejsce i rola Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w badaniach historycznowojskowych; dr. Janusza Gmitruka pt. Rozwój historiografii czynu zbrojnego ruchu ludowego w latach II wojny światowej. Rola i wkład Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego; prof. dr hab. Danuty Kisielewicz pt.
Badania historyczno-wojskowe w zakresie problematyki jenieckiej na łamach „Łambinowickiego Rocznika Muzealnego”; dr. Grzegorza Jasińskiego pt. Powstanie warszawskie w badaniach historycznych. Stan i perspektywy; dr. Tomasza Glinieckiego pt. Fotografia wojenna jako źródło historyczne; prof. dr. hab. Janusza Zuziaka pt. Wojsko Polskie w Kanadzie w latach II wojny światowej jako przedmiot badań historycznych; prof. dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza pt. Działalność dydaktyczna i naukowa historyków w Wojskowej Akademii Technicznej; prof. dr. hab. Józefa Smolińskiego pt. Historycy wojskowości Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; prof. dr. hab. Witolda Jarno pt. Badania historyczno- wojskowe w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku; prof. dr. hab. Andrzeja Olejko pt. W 80 rocznicę drugiej lotniczej Battle of Britain. Stan badań nad tematyką udziału Polish Air Force i lotnictwa czechosłowackiego w 1940 r.; prof. dr. hab. Jerzego Prochwicza pt. Alumni w Wojsku Polskim w latach 1959-1980. Fakty i mity oraz dr Grażyny Bołcun pt. Historia wojskowa w społeczności Podkarpacia (ziemia kolbuszowska i stalowowolska).Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania