książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria polityka i ideologia
Okres historyczny historia najnowsza
Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004

Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004

Stefanowicz M. Ośrodek Myśli Politycznej
Rok wydania: 2020
ISBN: 978-83-66112-12-4

Oprawa: miękka
Ilość stron: 272
Wymiary: 145 x 205

36.00 zł


„Polityka etniczna Litwy w latach 1990-2004 charakteryzowała się pewnym dualizmem. Z jednej strony jej celem było umocnienie na wielu polach narodu litewskiego jako narodu państwowotwórczego, z drugiej zaś – osłabienie pozycji kulturalno-politycznych wielkich etnicznych grup mniejszościowych. Polityka etniczna w omawianym okresie miała charakter ad hoc, to znaczy państwo nie wypracowało jednolitej wizji stosunków międzyetnicznych oraz długofalowego planu ich budowy, była ona w głównej mierze podporządkowana bieżącym wydarzeniom (np. zagrożeniu nieodzyskania niepodległości państwa pod koniec lat 80. i na początku 90., staraniom Litwy o przyjęcie do Unii Europejskiej czy konieczności podpisania traktatu z Polską o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy)”. (fragment książki)Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania