książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Okres historyczny XIX wiek
Polacy na Litwie i Bialorusi pod rządami Aleksandra II 1855-1881

Polacy na Litwie i Bialorusi pod rządami Aleksandra II 1855-1881

Studium historyczno-prawne Tarkowski M. Arche
Rok wydania: 2018
ISBN: 978-83-88445-86-6

Oprawa: twarda
Ilość stron: 664
Wymiary: 170 x 240

56.40 zł


Wybór tematu należy uznać za słuszny z wielu względów. Autor podjął się analizy zagadnienia trudnego i złożonego, a zarazem istotnego z punktu widzenia poznania prawno-politycznej sytuacji ludności polskiej w okresie zaborów. Pod względem terytorialnym praca obejmuje obszar dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, który przed rozbiorami należał do Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a który nie jest zbyt często przedmiotem dociekań polskich badaczy. Pod względem chronologicznym obejmuje czasy panowania Aleksandra II, w których na terenie Cesarstwa Rosyjskiego dokonywała się intensywna modernizacja
struktur państwowych. Przeprowadzona przez Autora analiza zagadnień prawnych jest dobrze poprowadzona i świetnie udokumentowana. Tematyka podjęta w pracy nie doczekała się dotąd opracowania w polskiej nauce. Monografia, w ujęciu zaproponowanym przez Autora, ma charakter nowatorski.
z recenzji wydawniczej dr hab. Małgorzaty Materniak-PawłowskiejOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania