książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria Polska po wojnie
Okres historyczny historia najnowsza
Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych

Poglądy polskiej inteligencji w przededniu zmian ustrojowych

Chorążuk J., Sirojć Z. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7545-964-7

Oprawa: miękka
Ilość stron: 312
Wymiary: 160 x 230

45.99 zł


„Recenzowana książka jest rezultatem ogólnopolskich badań przeprowadzonych w okresie funkcjonowania Polski Ludowej. Zawarte w niej analizy i oceny oparte zostały na wywiadach przeprowadzonych w 1988 roku, które objęły 2835 osób rekrutujących się ze wszystkich środowisk inteligenckich z 49 ówczesnych województw. […] Nikt przedtem nie przeprowadził tak reprezentatywnych badań polskiej inteligencji. […] Przeprowadzone z dużym rozmachem, a także z wielką starannością i wysokimi kompetencjami badania mają unikalną wartość naukową o charakterze socjologii historycznej. […] Z uwagi na ich wartość poznawczą, istnieje niewątpliwie potrzeba kontynuacji badań nad polską inteligencją. Wymagałoby to jednak podjęcia próby zdefiniowania na nowo roli i miejsca inteligencji w zmieniającej się strukturze społecznej”.
Prof. dr hab. Henryk Bednarski

„[…] recenzowaną pracę wyróżnia analityczno-syntetyczny sposób przedstawiania złożonych problemów związanych z funkcjonowaniem elit i sposobów ich oddziaływania na społeczeństwo. Dlatego też postrzegane w takiej perspektywie, zawarte w książce, wyniki badań stanowią niezwykle wartościowy wkład wiedzy o charakterze interdyscyplinarnym oraz posiadają unikalny walor opisowo-wyjaśniający, badawczy, dydaktyczny i praktyczny”.
Dr hab., prof. SGGW, Włodzimierz ChojnackOferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania