książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria kolekcje , ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Pieniądz i banki na Pomorzu

Pieniądz i banki na Pomorzu

Studia nad Dziejami Pieniądza i Bankowości w Polsce Garbaczewski W., Macyra R. Muzeum Narodowe w Poznaniu
Rok wydania: 2017
ISBN: 978-83-64080-45

Oprawa: miękka
Ilość stron: 408
Wymiary: 170 x 240

84.00 zł


I. CZĘŚĆ NUMIZMATYCZNA

Skarb z Kuźnicy Czarnkowskiej w ujęciu statystycznym. (A, Murawska)
Denary zachodniopomorskie z drugiej połowy XII wieku na nowo zbadane. (B. Paszkiewicz),
Nieznane typy XII-wieczne denarów zachodniopomorskich. (G. Horoszko)
Mennica Bogusława X w Dąbiu – przyczynek do analizy. (R. Kwaśniewski)
Późnośredniowieczne prefabrykaty monetarne z Koszalina. (Z. Bartkowiak)
Toruń czy Kraków, czyli gdzie i po co wybito pierwsze polskie talary? (W. Garbaczewski),
Czy w Gdańsku wybijano talary w 1630 r.? (J. Dutkowski)
Groby z darami monetarnymi z XV-XVII w. z przykościelnego cmentarza kościoła Marii Panny bydgoskich karmelitów. ( W. Siwiak)
Zza morza i zza miedzy – kolekcja numizmatyczna Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. (B. Ceynowa)
Lokalna historia i legendy na papierowym pieniądzu zastępczym z Pomorza Zachodniego w latach 1921-1922 na przykładzie emisji z Chociwla i Ińska (M. Pawłowski)
Tajemnica Baku Polskiego. Kradzież banknotów złotowych? (K. Filipow)

II. CZĘŚĆ BANKOWA

Początek polskiej bankowości na Pomorzu Zachodnim po II wojnie światowej C. Leszczyńska, Ł. Lisiecka),
Kredytowanie polskich osadników na Pomorzu przez Państwowy Bank Rolny w latach 1945-1950. (P. Madaliński),
Rola gdańskiego Bauernbanku w umacnianiu niemieckiego stanu posiadania ziemi na Pomorzu Gdańskim. (W. Malczewski),
Spółdzielczość bankowa jako jeden z czynników wspomagających rozwój regionu pomorskiego. (L. Błażejczyk – Majka),
Kwestie finansowe w relacjach francusko – polskich w Gdańsku XVII i XVIII w. Stan i perspektywy badań. ( K. Derejski),
Gulden gdański w europejskim systemie walutowym 1923 – 1939. ( W. Morawski),
Zwyczajny zbyt przedmiotów. O filozofii pieniądza w pomorskich powieściach Stefana Chwina ( Hanemann i Złoty Pelikan). (A. Podemska – Kałuża),
Internetowa historia banków spółdzielczych na Pomorzu: próba spojrzenia. (R Macyra),
Akta banków i źródła do dziejów bankowości na Pomorzu w zasobie Archiwum Państwowego w Szczecinie. ( P. Gut),
Akta banków z lat 1869 – 1939 w zasobie Archiwum Państwowego w Bydgoszczy. (S. Błażejewski),
Źródła archiwalne Pomorza a weryfikowalność tez Karla Marksa dotyczących kapitału i bezwzględności rynku. (D. Kubicki).



Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania