książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria czasy starożytne
Okres historyczny starożytność
Otwarcie testamentu w prawie rzymskim

Otwarcie testamentu w prawie rzymskim

Kursa S. P. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-233-4579-4

Oprawa: twarda
Ilość stron: 150
Wymiary: 150 x 210

41.30 zł


Otwarcie testamentu jest jednym z mniej zbadanych zagadnień rzymskiego prawa prywatnego, co uzasadnia podjęcie badań w tym obszarze. Nie ma osobnej monografii (zwłaszcza w języku polskim), która obejmowałaby powyższą problematykę całościowo, w aspekcie nie tylko prawa klasycznego, ale także zmian dokonanych w tym zakresie przez Justyniana. […] Wybór tematu należy uznać za trafny i naukowo uzasadniony. Tym bardziej że jest to kwestia istotna, również współcześnie, w dobie postępu technologicznego i wszechobecnej informatyzacji, wskazuje się na konieczność zachowania bezpieczeństwa obrotu w sferze następstwa mortis causa.
Książka […] zawiera szczegółowe rozważania odnośnie do ewolucji tytułowego zagadnienia w różnych okresach rozwoju prawa rzymskiego. Przynosi między innymi odpowiedź na pytania, co ze spuścizny prawa klasycznego i poklasycznego w przedmiocie otwarcia testamentu zachowano w prawie justyniańskim oraz jakie nowości w tym zakresie wprowadził Justynian.
Z recenzji dr hab. Renaty Świrgoń-Skok, prof. UROferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania