książki historyczne
Oferta wydawnictwaPolecamy w sieciKatalog do pobrania

Kategoria ludzie, czasy, obyczaje
Okres historyczny przekrojowe
Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej Tomy 1-6

Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej Tomy 1-6

Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku Grata P. (red.) Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-7338-937-3

Oprawa: miękka
Ilość stron: 1338
Wymiary: 155 x 230

132.00 zł


Sześciotomowe wydanie pomagające lepiej zrozumieć historię polityki społecznej na ziemiach polskich.
Ze wstępu: "Polityka społeczna rozumiana jako dążenie władz publicznych oraz organizacji społecznych do skutecznego oddziaływania na pojawiające się w procesach
rozwojowych kwestie socjalne jest niezwykle dynamiczną sferą polityki publicznej. Wynika to przede wszystkim z ewolucyjnego charakteru samej kwestii społecznej, która wraz z przemianami cywilizacyjnymi, gospodarczymi i społecznymi
przybiera coraz to nowe formy i cechy, stawiając przed polityką społeczną wciąż
nowe wyzwania bądź też wymagając nieustannej modyfikacji działań już prowadzonych i dostosowywania ich do ciągle aktualizowanych potrzeb społecznych
w tym względzie."

Tomy ukazywały się w latach 2013-2019Oferta wydawnictwa Polecamy w sieci Katalog do pobrania